Nedjelja, 18 Studeni 2018
 
   
Glavni Izbornik
Naslovnica
Trailica
Da se ne zaboravi
Vijesti
Web Linkovi
Povijest
NK Sloga Prud
upni ured
Mjesni odbor
Sponzori
Oglasi
Forum
Etno batina
Akcija
TV program
Video
Snimak Pruda
Kontakt
Brzi pregled Galerije
 
 
 
 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Najnovije vijesti


Razmjena 1992 PDF Ispis

Razmjena

Blago onome `ko suza ima, u toga srce umrlo nije!


U spomen onima kojima nada ne bijaše lijek, nego produženje boli i patnje i onima kojima suze više nisu tekle...”

Neteka - Gornja Dubica, šljunkovita obala rijeke Bosne, dana gospodnjega 26. svibnja 1992., Stotinu Hrvata, većinom staraca pokupljenih po njihovim kućama i pretvorenim u “zatočenike”, iz Novog Sela, Gornjeg i Donjeg Hasića, Hrvatske Tišine, Zasavice, Grebnica, Šamca… kročilo je "u slobodu", Tako Netka osta zapisana kao mjesto na rijeci Bosni gdje se priredila prva veća razmjena pod nadzorom Međunarodnog Crvenog križa.

Bosna je uvijek spajala ljude šamačke i odžačke općine, ali je odmah s početka rata postala granična crta razdvajanja, a dubička Neteka mjesto koje je tim ljudima razdvojilo živote, razdvojilo ono što su nekada bili, cijeloga života gradili i voljeli, od onog neizvjesnog što ih je još čekalo i što onima još živućim iz te grupe i do danas traje (Pogledaj OVDJE). Na drugoj strani rijeke, tamo gdje su bili svoj na svome, ostala su im imanja, groblja, crkve, ostale su im žene, sinovi i kćeri, familija… Da, to je bila srpska politika razmjene, šalji stare i iznemogle neka drugome idu na teret, razdvajaj familije, pošalji supruga i oca, ali ostavi ženu i djecu, da ih “držiš u šaci”, da ucjenjujes, trguješ ljudskim životima. Muči, ubijaj, tako da svako odmah zaželi da ide, da se ne omišlja ostaviti svoj kućni prag.

„I onaj koji ništa ne čini, čini nepravdu. Ko nepravdu ne spriječi kada to može, on je naređuje“, Mark Aurel

Zna se kako su se mnogi šamčani (sada se to zove uspješni privatni poduzetnici) nalupali deviza, kako su štabovi i komisije za razmjenu komunicirali i radili, glave naplaćivali. Plati, pošalji devize pa će tvoj na spisak, možda, a ako ne, plati ponovo… A oni koji nisu imali čime platiti? Zna se, dogurali su do Batkovića, pa i dalje, kopali rovove i ginuli (ženevska konvencija!) ili su zatrpani u rupe pored Bosne, ili jednostavno bačeni da ih voda nosi… Bilo je i “dobrotvora”, onih koji su dolazili zatočenicima u logore, izvodili ih “u šetnju” do njihovih kuća ili stanova, da im zatočenici pokažu gdje i šta još vrijedno imaju, da potpišu da im auta, kuće i imovinu poklanjanju i tako plate kartu za neki od buseva prema Dragaliću. Trgovci bijelim robljem, najomraženija ljudska sorta na kugli zemaljskoj, u to vrijeme su vedrili i oblačili. Vodili su jedan drugi, paralelni rat, za svoju korist. Prvo su poizvlačili i razmijenili svoje, familiju, rodbinu, ono malo preostalih što davno prije nisu u inozemstvo poslali, jer su znali što pripremaju. Općenito, čudni su neki kriteriji i prioriteti tada u razmjenama vladali. O tom – po tom.

Gospodari rata, posvuda na svijetu se slično ponašaju. Neka drugi ratuju i ginu, neka drugi plaču za svojom djecom, njihova djeca imaju preča i pametnija posla, dalje od rovova i granata, tamo gdje se “snalazi u životu”, na vrijeme zauzimaju pozicije da se zarađuje i bogati. Nikakve intervencije i zamolnice da se neko pusti nisu uvažavali, u zjenicama im je bio samo dolar i marka. Znali su se nonšalantno podrugivati na molbe da se pojedinci iz logora smrti puste u razmjenu, riječima “šta mu fali, ništa tamo ne radi, dobit će malo po dupetu…” ili “ima rodbinu u inozemstvu, neka pošalju pare, neka plate, pa će ići u razmjenu”. Mnogi od tih, šefova razmjena (razmjena, kako korektno i dopadljivo ime za PROGON i ETNIČKO ČIŠĆENJE!), meštri ljudskih sudbina, gospodari života i smrti, sada bi rado sve to zaboravili, poništili, predstavljaju se kao spasitelji, mirotvorci (moderni Pontius Pilatusi), ali sve se danas zna, ko, kada, kako i za koga je koliko dobio da bi ga neko na listu stavio, razmijenio. Licemjeri bili i do danas takvi ostali. Najprimitivnije zaostale balkanske mimikrije. Takvi ljudi se ne mogu nikada popraviti i promijeniti, oni su zauvijek osuđeni ostati – neljudi! A kako je u narodu od pamtivijeka ostalo zapisano, oni koji drugima zlo čine, vrati im se to bilo kako i kad-tad, ali višestruko.Možda mora biti tako, kako jedna izreka kaže: "Bog je stvorio zločince da mu pakao ne bude prazan!".

Ispriča nam tako Bosna i svojim limanima i brzacima odnese žalosnu priču dalje, u Savu, Dunav, prema Beogradu (gdje su mnoge ratne tajne još uvijek pokopane), još jednu tragičnu priču iz prošlog rata, ali i prikri, zaćuti, ne reče, ne ispriča još mnoge druge čiji je svjedok bila, od ilidžanskih izvora, pa prijeko kroz Bosnu, do širokih savskih ratnih sjećanja. Jednako groznih. Jer, mržnja nema razmišljanje, a oružje nema savjest.

Razmjena. Jad je to. Slike govore za sebe, ne treba ni jednu pojedinačno komentirati. Na upit predstavnika Međunarodnog Crvenog križa, da li se neko od razmijenjenih želi vratiti, stari Ilija Petričević, bolestan i nemoćan, jedva na nogama stoji, jedva govori, pogled mu tamo, prema njegovom selu uprt - želio je nazad, opet preko Bosne. Zašto? Zato "što mu je baba ostala tamo, a znate kako je, kako će ona sama, nema ni struje, ne rade telefoni, kako će se čuti sa mnom". Oči vlaži, u vratu guši. I govori sve o o tome kako su nedužni ljudi kupljeni iz svojih domova za "razmjenu". Ostao je, kada ga je jedan mlađi upozorio da time ne čini ništa: "Opet ćete djede ovamo nama poslati u sljedećoj razmjeni". Ne samo djed, malo ih je bilo tada koji su shvatali, koji su željeli da shvate, da se pomire sa stvarnošću, da povratka nema, da su tamo "na svome" nepoželjni. Nanosi vjetrić, negdje tamo od nove "preko Bosne", preko crkvinske škole, zasavičkog radnog logora, tenkovima izrovanih puteva, kroz jošika i rakite, pa preskoči preko vode, nanese, prekine, kroz gologlavo žbunje na Netki, glas njegove babe koja sjedi, u crnini, sama na kućnom pragu, plače i prebira krunicu, očekuje da joj se djed vrati, zove: Ilija vrati se!

Promatrajte lica tih ljudi. Govore sve, kao otvorene knjige. Poniženi, obespravljeni, prognani, danas moraju još platiti da bi se vratili. Na svoje. Oni koji su preživjeli. Plati da ideš – ili umri, plati da se vratiš – pa (opet) umri. Mirnodopske “komisije za razmjene” opet rade, i opet su u igri pare. Sada se pak ne trguje ljudskim životima, barem direktno ne, trguje se – uvjetima i dozvolama za povratak!

A mi? Svi mi koji smo takve strahote na svojoj koži osjetili? A malo nas je koji nismo. Zar se sve tako brzo zaboravi?
Oprostiti - ja i možda, zaboraviti - nikada!
Komentari
Dodaj Novi RSS
mobile apps  - Razmjena 1992   |2018-10-12 01:48:14
No real feed back on my end, this is simply a amazing post. I just found your article but I am at my work right now so I will have to read the rest of this later on when I get back home and I'm able to read it without being distracted. Your community is way better because you are in it. My reality has been forever changed after reading this, thank you.

http://www.ethical-links.com/Health/Dieting___Weight_Loss/detail/Business/
Jesse Grillo  - Razmjena 1992   |2018-10-11 18:53:32
You are clearly a top influencer in this field so I'am sure many of these ideas probably are simple to someone like you however, I'm still unclear about some things you have said here. Your work seriously pumps me up. You’ve really smacked the nail on the head. This website was... how do you say it? Epic!

http://ricardoozkqy.blogs-service.com/4265119/the-5-second-trick-for-sell-marketing
download medication coupon  - Razmjena 1992   |2018-10-09 21:56:00
I simply have to tell you that I love your articles article. It is wild how much the world is evolving everyday and I like how much this site always stays up to date with the latest news and information. I am so happy I discovered your site. Your community is way better because you are in it. A huge thanks for your article!

https://bit.ly/2NOc3yK#pharmacy-coupon-cards
Bar App  - Razmjena 1992   |2018-10-01 21:05:20
It is almost like you read my mind! My aunt is trying to learn more on this subject. I used to live out in Hawaii so I understand what you are talking about here. Funny thing I use to believe I was a pro on the topic before reading this blog but I guess I'm a novis. This might be a weird thing to to say but, I really like your posts. I was doing crossfit on Saturday when I discovered your site.

https://bit.ly/2CIFLnk#Iphone-Apps
christian customs  - Razmjena 1992   |2018-09-29 19:50:06
You really deserve a big kiss right now. Now I feel stupid. This sure is a whole lot to try and take in and I'm unsure if I am able to really understand what you're trying to say. I just discovered your websites on Friday. Your write up has proven useful to me. I just shared this blog on Pinterest.

http://knights-customs14679.full-design.com
CBD for sleep  - Razmjena 1992   |2018-09-27 03:50:37
You’ve really hit the nail on the head. Where did you learn so much about this stuff? {This is simply marvelous.|I'm kind of bored to death at work so I made up my mind to check out your page on my laptop during first period break.|You really cleared this question up for me.|Your writing style reminds me of my teacher back in Kansas.|Moms and small cute animals probably like you.|I just by luck found your article.|Your viewpoint is super refreshing.|The information you are providing is great.|I bet anything you sweat glitter.|Thank you for making my day awesome.|I was looking into a etsy ring the other day but I still This stuff is like vitamins for my mind. I've been following this website for a while now and I really like the improvements you have made to your website. I really do enjoy the insights you have made here but I kind of doubt any can be used to the real world. I really had no idea that this was happening before visiting this blog.

https://bit.ly/2QXlu0m
CBD Oil for stress  - Razmjena 1992   |2018-09-27 03:37:08
You are clearly very knowledgeable about this subject. You should really be thanked for your work way more often. So thank you! I'm probably going to purchase a real estate tomorrow. I used to live out in New Hampshire so I understand what you are talking about here. I have really been thinking about getting a cbd oil but I really have no clue which one to buy.

https://bit.ly/2wPQtlq#CBD-oil-for-pain
Cannabis Seo  - Razmjena 1992   |2018-09-26 09:25:49
I really feel like I should send you money for your amazing material. I was going for a jog on Monday when I discovered your website. {I really do wish more writers would write more content like this one because almost all of the blogs online are complete trash.|You really seem to know a lot about this topic.|You seem to really know who you really are as a human.|This might be just what I was looking for.|You really need to be thanked way more often than you are.|I’d sure like to find out some more info.|This is a highly descriptive and well written post.|With all these conflicting t shirt reviews online how can someone know which one to buy?|I am going to follow your website on LinkedIn.|Thank you for this post I found it to be very encouraging.| I am following along with what you are saying.|I am really on the same side as you.|Any new info on this?|I love the helpful info you give in your articles.|This has been such a really great experience!|How big is your team, if you don't mind me inquiring.|How in the world might this sort of thing happen?|You have really changed my way of thinking about things on more than a few subjects today.|I like all of the points you have made here.|What's really great about your website is that it provides really quality insights and is also being funny.|I am going to highly recommend this blog to everyone!|I know the owner of this website is really working too much.|There simply has to be another solution then the ones you have presented here.|I was checking out a white wine earlier but I still have so many questions Your website leaves me with a desire to learn even more on the subject. Thank you for making my morning awesome. This article is so awesome that it feels like my eyeballs exploded while reading it.

https://bit.ly/2JjK8TG#cannabis-seo
Social App  - Razmjena 1992   |2018-09-25 09:54:58
This site was already loaded when I opened my Iphone. If you ever began a cult, I would be the first to sign up. {You sure have a lot of info on this topic.|I have just shared this website with a few of my friends and everyone who see it have nothing but good things to say.|I'm naming my daughter after you.|I applied your insights to my life and they delivered really well for me.|There sure seems to be some differing stances on this subject so how can you be so sure you have the right point of view?|You really need to keep doing what you are doing awesome content similar to this one!|Be cool if you were close so we could hang.|You kind of remind me of my aunt.|I guess I really got sucked into your article because when I saw the clock I was shocked to see that I've spent nearly 4 or so hours on your website.|What am I be not seeing?|I was looking into a t shirt the other day but I still have so many questions Any more insights? It would be really appreciated.

https://bit.ly/2O2smrz#Weepo-app
personal fitness  - Razmjena 1992   |2018-09-21 19:22:38
I was reading your article and my boyfriends crazy hamster threw a glass all over my lap top! It is refreshing to read a blog that delivers such well researched points, especially when so many articles are garbage. I guess the shorter answer is that I do not understand very much about the issue, a longer answer might be I'm going to learn all I'm able to on the topic. {It's almost like you read my mind!|I will be a regular visitor here from here on out.|Other then that, wonderful blog!|My reality has been changed forever because of this.|Cool website, exactly what I was looking for.|I have been a professional in this field since about 1964.|It's almost like you wrote a book on it or something.|I really enjoy you.|It is really nice to see that you are still creating great articles after all this time.|When I turned on my computer your page was already loaded.|Amazing article and straight to the heart of the matter.|I just shared this article on Twitter.|I am really trying to learn more about this topic.|Really looking forward to seeing more of your articles.|Will you write up more stuff about this topic?|I seriously appreciate your work and I'll return for your new blog posts. {I just shared thiswebsite on my Pinterest.|I just shared this on my page and 79 people have already read it!|A few of my classmates have been recommending this site to me for some time now so I finally decided to check it out.|I've just learned new insights because of your article.|Colors are a lot brighter when you are around.|Your website is really useful.|This really solved my problem.|Incredibly helpful information.|My aunt is trying to discover more about this subject.|Will there be a part two at some point?|This really answered my concern.|I was checking out a mobile app earlier but I still Thank you for the fantastic article.

http://10-minute-exercise37047.tinyblogging.com
Komentiraj
Ime:
Email:
 
Naslov:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Molim unesite anti-spam kod sa slike.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 
 
 
 

Tko je na Chatu
 • No users online
Iz Galerije
Udruga 10.2009 011
Udruga 10.2009 011
Anketa
Najnoviji komentari
www.Pik.ba

 

Zupni Ured Prud * Administrator * joomla * www.studiom.ba