Utorak, 26 Siječanj 2021
 
   
Glavni Izbornik
Naslovnica
Trailica
Da se ne zaboravi
Vijesti
Web Linkovi
Povijest
NK Sloga Prud
upni ured
Mjesni odbor
Sponzori
Oglasi
Forum
Etno batina
Akcija
TV program
Video
Snimak Pruda
Kontakt
Brzi pregled Galerije
 
 
 
 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Najnovije vijesti


PDF Ispis
bild6.jpg Jedno od prepoznatljivih obilježja svakog naroda svakako su i narodne nošnje. Izraz su tradicije, kulture, podneblja, likovnog shvaćanja, odraz spleta raznih povijesnih utjecaja, pa na taj način govore i o narodu kojem pripadaju. Narodne nošnje koje su se nosile u ovim krajevima odlikuju se živopisnošću, bogatom izradom i raznolikošću.

 

 

 
 
bild1.jpg
 

       Pri poimanju narodne nošnje bilo bi dobro razlu?iti dvije nošnje koje su nošene u to doba. Jedna je ona koja se nosila svaki dan, a druga koja se nosila samo  u posebnim prigodama: igri, na sve?anostima ili misi. Nošnja koja je nošena svaki dan bila je dosta sli?na kod svih seljana. Gotovo da je cijelo selo nosilo sli?nu odje?u, a ne kao danas kad imamo ovakvu raznolikost odje?e. I bogati i siromašni su nosili sli?nu odje?u, ali su se ipak razlikovali. Bogati su imali odje?u od skupljeg i kvalitetnijeg materijala, te im je odje?a za sve?ane prigode bila bolje ukrašena, ?ak i sa zlatnim dukatima.

       Muška odje?a koja se nosila svaki dan (odje?a za svenos), sastojala se od: cipela, pletenih ?arapa, hla?a (?akšira, kako su se još nazivale), te košulje koja je ?esto bila i ukrašena u predjelu kragne i kop?anja. Košulja se nazivala Fermen a sam vezeni motiv na kragni i kop?anju se nazivao ?erma. ?esto su se i same košulje nazivale ?erme zbog ovog veza. Fermen je ?esto bio opasan sa gajtanom u struku (svrnuti pleteni konac).

       Muška odje?a namijenjena za sve?ane prilike, danas nam uglavnom povezana sa pojmom narodna nošnja,  je bila sa?injena od:

 * Cipela, sandala ili opanaka, koji su se još zvali obojci.

 * Bijelih ga?a ili hla?a, tkanih od pamu?nog platna (što su si mogli priuštiti bogatiji) i od lana i konoplje (što su obi?no nosili siromašniji seljani). Zimi su nošene ga?e od sukna i ?ohe sa nešto u?im nogavicama. Na kraju širokih nogavica, kao i nešto iznad nje bile su ru?no ra?ene ?ipke. Ove dvije ?ipke su bile razdvojene jedna od druge materijalom od kojega su ga?e sa?injene. Ta ?ipa je imala i poseban naziv, a zvala se vo?a.

 * Bijele košulje koja je bila posebno ukrašena u predjelu kop?anja i oko vrata. Zbog ovog ukrasa košulja se razlikovala od one koja je bila namijenjena za svenos, a zbog ukrasa se nazivala i košulja sa prsalukom. Košulja nije bila upasana u hla?e nego je padala preko njih, a u struku je bila opasana pojasom. Na rubovima rukava se nalazila i ru?no tkana vo?a. Izra?ena je od tankog pamu?nog platna sa širokim rukavima. Rukavi su se završavali manšetama koje su nazivali posvrtak.

   *  Prsluka, koji su muškarci nosili preko bijele košulje. Prsluci su bili bojeni crnom bojom i posebno ukrašeni raznim motivima.

   * Pojasa koji je slu?io za opasivanje i vezanje košulje. Preko pojasa je bio šal koji je satkan od crvenog vunenog ili konopljanog tkanja. Nerijetko su bili u pojas utkani i razni ukrasni motivi. 

 bild2.jpg  * Crnih narukvica dugih desetak centimetara, koje su bile tkane, a prilikom tkanja u njih su bile utkane bijele bobke ili perle kako su ih neki nazivali. 

 * Torbice, koju su muškarci imali obješenu preko ramena, a koja im je svojom du?inom završavala na bokovima. Svaka torbica je bila posebno ukrašena, bobcima i raznim motivima koji su izra?eni još u toku tkanja. Motivi su bili razli?iti, a ovisili su o mašti onih koji su ih tkali. Torbice su orubljene kiticama koje su na kraju izgledale kao crvena kuglica koja je sa?injena od crvene vune (vunice kako je još zvana), a za torbicu su bile pri?vrš?ene ja?im koncima na kojima su bili nanizani bijeli bobci. Konac se tako nije ni vidi pa se ?inilo da je kitica za torbicu bila pri?vrš?ena nizom od bijelih bobaka. Iako je na torbicama bilo razli?itih ?ivih boja na njoj su ipak prevladavale crna, koja je bila pozadina, crvena i bijela. U ve?ini slu?ajeva kod torbica koje se danas u selu mogu prona?i, a bile su sastavni dio sve?ane nošnje, na torbici se nalaze samo te tri boje, tako da torbice nisu prešarene i ki?aste. Iako su samo u tim bojama na njima je jako mnogo motiva koji su naj?eš?e na?injeni od bobaka. Motivi su obi?no cvjeti?i i razni oblici od iskri?anih bobanih pletenica i geometrijskih tijela. 

?enska nošnja koja se nosila svaki dan, nošnja za svenos, sastojala se od:

 * Opanaka (obojci)  koje su ?ene nosile na nogama. ?arape su bile ru?ni rad, a sve sa?injene od ov?ije vune, sa posebnim na?inom tkanja koji se zvao dva prava, dva kriva. Suknje su uglavnom bile crne boje, od materijala koji se zvao glot ili lister (vjerojatno nazivi preuzeti iz drugog jezika). Na rubovima suknje je obi?no bila ?ipka, a po cijeloj suknji su bile falte. Preko suknje je išla po?elj koja je danas  poznata pod nazivom kecelja. Na po?elju se tako?er nalazila ?ipka.

 Košulje, koja je pokrivala gornji dio tijela, a zvala se faltara. Naziv faltara je dobila po mnogobrojnim faltama koje su se širile od poprsja, a iznad njega je košulja bila ravna sa jednim izrezom ispod vrata, koji se vezao (šnjirao) i time zatvarao uz pomo? upredenog crnog konca, upredenice. Ovakva košulja je imala i poseban naziv reklja.

 Tkanice, koju su ?ene nosile umjesto po?elja, a koja je tkana u raznim bojama. Tkanica je obi?no nošena uz bijelu košulju. Moram napomenuti da su naše bake i majke zbog nesretnog stradanja kroz našu povijest uglavnom nosile crninu u znak ?alosti za izgubljenim sinovima, mu?evima i o?evima. I dan danas naše bake se tako nose i ne zaboravljaju teške dane za razliku od dobrog dijela nas, koji jednostavno bez gri?nje savjesti zaboravljamo. Ne bih rekao da praštaju nego mislim da je pravi izraz za to zaboravljaju, ali o tome neki drugi put.

 ?enska narodna nošnja se razlikovala kod starijih i mla?ih ?ena. Razli?ito su se nosile ?ene i djevojke. Djevojke su zvane cure, a prelazni period iz djevoj?ice u curu se nazivao curenje ili se reklo:" zacurila se". Da bi javno pokazala da se zacurila, cura se nešto ki?enije obla?ila u odnosu na stariju ?enu.

 Starije ?ene su nosile na glavama marame, a cure su u kosi imale upletenu svilu. Okitila se cura, zna?i cura je spremna za udaju.

 Sve?ana nošnja kod cure sastojala se od:

 * Cipela sa malom ravnom petom ili sandala sa?injenih od ko?e. Nošeni su i opanci putravci, mrkalji, crveni.

 * ?arapa, koje su bile posebno tkane i posebno ukrašene. Pletene su tehnikom sa pet igala. Na njima su bile prišivene male kitice nalik pupoljcima, sa?injene od raznobojne vunice. Neke su imale utkane i bobke, ali to je ovisilo o materijalnim mogu?nostima. Otuda su bile bobane i pupi?ave ?arape.

bild3.jpg * Košulje, koja je bila na?injena od pamuka (kod bogatijih cura), lana i  konoplje. Ovisno od kog materijala su sa?injene imale su i razli?ite nazive; mrkaljka, crvenka, koratka su nazivi za košulje na?injene od lana i konoplje. Košulje satkane od pamuka su zvane; kaišlije, koratke ili santrešije. Na donjim dijelovima košulje je bila ?ipa kao i na rukavima. Na rukavima je utkana ?ipka nešto više iznad kraja rukava, a nazivala se vo?a. Na ovratniku i poprsju košulje se nalazi vez koji ima oblik ogrli?ice, a na?injen je nafezom. Nafez je poseban konac koji ne pušta boju, a njime su na?injeni razni motivi na košulji.

 * Suknje, koja je prekrivala donji dio tijela. Suknje su tkane od istog materijala kao i košulje. Suknja je prekrivena faltama, a dno suknje se završava ru?no tkanom ?ipkom i vo?om. Ponekad su košulja i suknja spojene u obliku haljine pri ?emu se takav odjevni predmet nazivao rubinom. Rubina je i  sprijeda i otraga bogato nabrana, a ti nabori se zovu roske ili roze.

 * Srmenjaka, kojim su se cure pripasale u podru?ju pasa. Srmenjak je satkan od vunenog sukna raznih ?ivih boja, a kroz tkanicu je provu?ena srma (umjetno vlakno, kao pozla?eno, tako da se u tkanici presijavaju sjajne niti). Neke cure i ?ene su imale obi?nu prega?u. Po izgledu je ista kao i srmenjak samo je bila bez protkane zlatne ?ice. I srmenjak i prega?a su opasani resama koje su izra?ivane u raznim bojama. U spoju sa tkanicom rese su vezane u ?vor. I srmenjak i prega?a podapinju se u jednu stranu. Jedan kraj se podapinje tako da se prega?a ili srmenjak u jednom dijelu motaju i preklapaju, a drugi dio se time povla?i u sredinu i djeluje kao špic tkanice koji dolazi i visi na sredini tijela. Srmenjak i prega?a se pašu samo sa prednje strane dok se u nekim drugim selima opasuju i iza.

 * Ko?uška, koji imaju i cure i ?ene, a koji je na?injen od janje?e ko?e. Obi?no runo ostaje na ko?i, ali je okrenuto na unutra prema tijelu. Na ko?ušku su raznobojnim koncem izvezeni raznobojni motivi. Naj?eš?e su to motivi cvije?a, gdje se ?esto u sredinu cvijeta uvezuje komadi? ogledala koji, na ko?ušku uslijed sunca prelijepo svjetluca. Ka?e se da je kao ?iv. Ko?ušak je ?esto bojen u crnu boju, a nakon toga ukrašavan drugim bojenim komadi?ima ko?e. Gotovo da je zbog raznolikosti motiva, ali i ru?nog rada nemogu?e prona?i ko?ušak koji je identi?an nekom drugom.

 * bild4.jpgUkrasa i nakita, koji i ?ene i cure nose oko vrata. Obi?no su to raznobojni ?erdani, a oni bogatiji nose ogrlicu sa?injenu od dukata, velikih i mali. Dukati su zlatnim koncem našiveni na crnu, obi?no plišanu podlogu tako da bi se bolje isticali. Što je cura imala više dukata, bila je iz bogatije obitelji. Obi?no su cure te dukate, koje su tako prikazivale, nosile u miraz prilikom udaje, mada kasnije ni to nije bilo pravilo, jer su se dukati posu?ivali za poneku prigodu.

 * Ušnjaka, koji su se nosili na ušima. Oni bogatiji su imali zlatne ili ušnjake od malih dukata, a siromašniji su se snalazili i ukrašavali jeftinijim ukrasima. Iza uha su djevojke imale  u kosu upleten cvijet, kod nas obi?no pelcer sa jarko crvenim cvjetovima.

 * Na glavi djevojke i ?ene nose razli?ite dijelove nošnje. Djevojke na glavi imaju krpicu (koja se u drugim selima zove jagluk), istkanu od pamuka ili lana. Krpica pada niz glavu preko le?a. Na prednjem dijelu gdje krpica po?inje (na vrhu glave, iznad ?ela) nalazi se ki?ura, koja se još naziva i kitica. Sa?injena je u obliku velikog busena od crvene svile ili vunice. Kitica je izgledala veoma bogato i jako je uljepšava djevojku koja ju je nosila. Na drugom kraju krpice, koja curi pada niz le?a nalaze se tri male kitice. Djevojke koje su imale dugu kosu su kosu plele u pletenice i iste motale na glavama, tako da su bile ispod krpice. Samo sa strane se vidio dio pletenice koji je u cjelini jako lijepo izgledao. Ki?enje glave je prili?no komplikovan posao, pa samo oglavlje ?ena ne mo?e postaviti sama bez ne?ije pomo?i.

bild5.jpg * Za razliku od cura, ?ene  su na glavi nosile istkane marame, ukrašene motivima koji su karakteristi?ni za ovaj kraj. Li?e na istkane peškire ukrašene ru?no tkanom ?ipkom. U kosi imaju udjenute cvjetove koji svemu sveukupnom izgledu daju još ljepši dojam. Kosa im je na ?elu razdijeljena, upletena u pletenicu i skrivena ispod  oglavlja. Poneke ?ene za oglavlje koriste po?elicu. To je kapica od pamu?nog platna bogato ukrašena bobcima raznih boja i cvije?em. Ovo oglavlje nije karakteristi?no za Prud, nego za sela sa desne obale rijeke Bosne, ali dešavalo se da i naše ?ene budu tako oki?ene.

 * Na rukama su razni nakiti koji su naj?eš?e sa?injeni od bobaka.

 

PLESNI OBI?AJI

     Ovako odjenute cure i ?ene su izlazile na sve?ane prigode, mise poslije kojih su se u crkvenim dvorištima svirala i igrala kola. Išlo se u igru. Kola su se plesala (hvatalo se u igru) i u mnogim drugim ?ivotnim prigodama. Naj?eš?e bi to bilo pri svadbenom slavlju u dvorištu curske i li moma?ke ku?e, nedjeljom poslije svete Mise, vjerskim blagdanima, pokladama, a posebice uz obi?aje koji su vezani za rad, sijela, ?etve,?obanovanja i prela.

      Na sijelu je doma?in ku?e zapovijedao zabavom i od njega se tra?ilo dopuštenje za svirku i ples. Momci bi tom zgodom ?esto naru?ili kolo od svira?a uz obveznu minimalnu nov?anu naknadu, što je posebito bilo izra?eno u svadbama. Bitno je istaknuti da se za vrijeme adventa  i korizme nije plesalo. U zimskom razdoblju se plesalo u zatvorenom prostoru, naj?eš?e u ku?i, a ljeti u dvorištima ku?a, na raskri?jima, ispred raspela ili crkvenom dvorištu. Ples se izvodio i za vrijeme lošeg vremena na ajatu, natkrivenom daš?anom ulazu u ku?u.

 

OP?ENITO O PLESU I PLESNOM OBI?AJU  U PRUDU

      Daju se razlikovati dvije vrste plesa u selu. Ples uz vokalno-instrumentalnu glazbu i ples uz samo instrumentalnu glazbu, koji je bio rašireniji. Svira?i koji su svojom ritmikom diktirali ples su se uvijek nalazili u sredini kola (ako je kolo zatvorenog tipa). Kad se u kolu pjevalo svira?i se obavezno pribli?e pjeva?u i dok pjesma traje tiho sviraju i izvode glazbeni dio kao zvu?nu kulisu vokalu.

      Po pripovijedanju doma?eg glazbenika Pave Maši? - Pavo Nanin, (svira? šargije i vo?a KUD-a Vladimir Nazor Prud), kolo uvijek mora biti ?isto. To zna?i da se u središtu kola mogu nalaziti samo svira?i. Bilo je to jedno nepisano pravilo. Ukoliko bi netko od plesa?a ili pak od prisutnih sa strane ušao u kolo me?u svira?e, tuma?ilo bi se da isti tra?i kavgu (neprilike). Takva gesta pojedinaca ?esto bi uzrokovao sveop?u tu?njavu u kojoj bi sami svira?i ?esto ostali bez svojih instrumenata. Veselje i zabava bi neslavno završili.

       Plesne zabave bi obi?no po?injale spontano. Prvo bi se u kolo uhvatili momci, a zatim bi im pristupale djevojke ili obratno. U kolo se ulazilo tako da se momak hvata izme?u dvije djevojke ili djevojka izme?u dva momka, reklo bi se, rastavljaju ih. U kolu plešu svi, stariji, mla?i, djevojke i momci. Mladi?i bi znatno ranije od cura zapo?injali u?iti igrati u kolu, dok bi to djevojke ?inile samo kad su stasale kao cure za udaju.

      Poredak kao i broj plesa?a u kolu nije strogo bio odre?en. Nije se zamjerilo ako se u kolu uhvati djevojka do djevojke, kao ni momak do momka. ?esto zbog velikog broja u?esnika u kolu znalo se desiti da se oforme istovremeno i dva kola.

       Kolo koje je nastalo u i poteklo iz našeg sela, a bilo je lijepo prihva?eno i u drugim selima, zove se Pru?a. Kolo se jako proširilo na mnoga druga sela gdje je vremenom dobilo i druge nazive; ravno, naravno, sitnica. Po tradiciji izvo?enja kola sa sigurnoš?u je jedno od najstarijih kola, a danas je teško re?i tko je prvi napravio to kolo. Dominantnu ulogu u kolu ima pjesma. ?esto su tu nadpjevavanja, vokali u obliku dijaloga djevojaka i momaka, sadr?ajno vrlo duhovite, podrugljive i vesele prirode. Kola koja su se kod nas igrala i još se uvijek igraju su kola zatvorenog tipa i po sastavu mješovita. Plesa?i su okrenuti licem prema središtu kola pri tome me?usobno se dr?e?i za mali prst ruke, a rje?e za ruke opru?ene niz tijelo. Kretanje kola je u smjeru kazaljke na satu

bild7.jpg 

               INSTRUMENTALNA PRATNJA

       Zasigurno najstariji plesni instrument ovih podru?ja su bile dvojnice. Danas je to skoro izumrli instrument u ovom kraju. Njihovu ulogu je u potpunosti preuzeo instrument nazvan šargija, ponegdje zvan i tambura. Šargija pripada u skupinu ?i?anih, dugovratih instrumenata, a na naše podru?je je stigla još u vrijeme Osmanlijskog carstva. Danas sa sigurnoš?u mo?emo re?i da je šargija sinonim instrumentalne tradicije u Posavini. Po svom obliku se razlikuju nekoliko vrsta šargija: šargije, polušargije, dje?ije šargije i bugarije (malene šargije).

       Prije nego li svira? po?ne da svira, mora naštimati šargiju. Zatezanjem i popuštanjem ?ica  sparuje ili posavski re?eno: peri ?ice. Prva i druga ?ica odozgo uga?aju se jednako pa se i zovu parnice ili parne (relativno g), tre?a bordunska ?ica ugo?ena je za ?istu kvintu od visine prve dvije ?ice i šargijaši je obi?no zovu slabica (relativno c). ?etvrta ?ica, zvana gornjanka za sekundu je ni?a u odnosu na prve dvije, a a za kvartu viša od tona kojeg daje slabica (relativno f). Prema tome osnovni štimung uga?anja šargije je G,G,C,F.

       Unatrag ?etrdesetak godina uz šargiju kao instrument je zastupljena i violina. Mi u Prudu nemamo takvog svira?a pa nam se pri smotrama i slavljima pridru?uju muzi?ari iz okolnih sela. Tako se danas u našem kraju pleše i igra uz pratnju prekrasnog suglasja ova dva instrumenta.

VOKALNO IZRA?AVANJE

      Glede vokalnog napjeva primje?ujem napjeve starijeg i novijeg nastanaka. Stariji oblici pjevanja su slo?eniji, u izvedbenom smislu su te?i za izvo?enje i više odišu ljepotom izvo?enja. Noviji oblici su jednostavniji po svojoj izvedbi, rado prihva?eni u mla?oj populaciji, ponekad uz osjetnu prisutnost šunda i ki?a. Osnovne karakteristike pjevanja su zastupljenost višeglasja uz prepoznatljivu sekundu, nazalni stil pjevanja (na kraju melostrofe zamjetan je vibrato, otegnuto podrhtavanje glasova pjeva?a).

preuzeto sa www.bicvic.com 

Komentari
Dodaj Novi RSS
hydro fertilizer Continue  -    |2020-12-09 14:15:16
It is the best time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I've read this submit and if I may I desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you can write subsequent articles regarding this article. I desire to learn even more issues about it!

http://r.lineage2.gs/rank/go.cgi?id=slayer6&url=https://danielmickenscom.weebly.com/
farm product info helpful reso  -    |2020-12-09 10:43:09
hey there and thank you in your info ñ I have certainly picked up anything new from right here. I did on the other hand expertise a few technical points the usage of this website, as I skilled to reload the website a lot of times previous to I could get it to load properly. I have been brooding about in case your web host is OK? Now not that I'm complaining, however sluggish loading cases times will sometimes impact your placement in google and could harm your high quality score if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I am including this RSS to my e-mail and could look out for much extra of your respective intriguing content. Make sure you replace this again very soon..

http://www.pingmyurl.com/resources/go.php?url=https://trello.com/danielmickenscom
일산명월관  -    |2020-12-07 04:24:36
Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon every day. It's always helpful to read articles from other writers and practice a little something from their web sites.

https://weblib.lib.umt.edu/redirect/proxyselect.php?url=https://xn--zb0bj0xlxey3g6xa.com/
Lenny Goforth  -    |2020-12-04 08:51:05


https://www.v2atrk.com/cara-memainkan-taruhan-bola-agar-bisa-mencapai-keberhasilan/
Mara Armengol  -    |2020-12-03 13:31:21
Flying off the shelf

https://opengamepanel.org/faq/index.php?/archives/39-I-lost-my-Panel-administrator-password,-what-can-I-do-to-get-it-back.html
농구 베팅  -    |2020-12-03 00:53:54
Best view i have ever seen !

https://khabaar.net
대전출장마사지  -    |2020-12-02 06:54:44


https://www.transtats.bts.gov/exit.asp?url=http://bibimassage.com/
go to the website 247realnews.  -    |2020-12-02 03:11:58
Thanks for every other informative blog. The place else may just I get that type of information written in such an ideal manner? I have a project that I'm simply now working on, and I have been on the look out for such information.

https://clients1.google.com.na/url?q=https://247realnews.com/
see here now CRO agency  -    |2020-12-01 14:37:36
I've been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. Itís pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

http://d-ability.org/html/redirect.php?id=88&url=http://us.bizadee.com/nimbus-marketing-92887
check this site out ecommerce  -    |2020-12-01 11:06:23
I've been absent for some time, but now I remember why I used to love this site. Thank you, Iíll try and check back more often. How frequently you update your web site?

https://google.co.ve/url?q=https://dabro.it/110426-nimbus-marketing-2
Komentiraj
Ime:
Email:
 
Naslov:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Molim unesite anti-spam kod sa slike.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 
 
 
 

Tko je na Chatu
 • No users online
Iz Galerije
dsc01169
dsc01169
Anketa
Najnoviji komentari
www.Pik.ba

 

Zupni Ured Prud * Administrator * joomla * www.studiom.ba