Utorak, 04 Kolovoz 2020
 
   
Glavni Izbornik
Naslovnica
Trailica
Da se ne zaboravi
Vijesti
Web Linkovi
Povijest
NK Sloga Prud
upni ured
Mjesni odbor
Sponzori
Oglasi
Forum
Etno batina
Akcija
TV program
Video
Snimak Pruda
Kontakt
Brzi pregled Galerije
 
 
 
 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Najnovije vijesti


MI DANAS PDF Ispis
p3235822.jpg  Počinjem ovaj tekst s riječima koje se često čuju od "pojedinih" ljudi koji smatraju da imaju ovdje autoritet, moć i  dužnost da organiziraju aktivnosti mladih ljudi u selu. Kažem pojedinih, jer ima i ljudi koji svoj položaj i same sebe ne podređuju uvijek vlastitim interesima, nego maksimalno pomažu kako selo, tako i nas koji živimo u njemu. Rado bih imenovao takve ljude, mada ih je malo, ali ovom prilikom im kažem hvala za sve učinjeno kao i za sve što će biti učinjeno.
Selo je puno glumaca koji paradiraju selom, ubje?eni u va?nost vlastite uloge. Upravo iz tog ubje?enja uzimaju si za pravo kritizirati sve što izlazi iz okvira njihove percepcije, pa tako vrlo ?esto ?ujemo;

     - Omladina, tako je pasivna. Obuzeta nevjerojatnim apati?nim stanjem, podlo?na ljen?arenju na terasama kafi?a, pljuju?i po svemu što "mi" tako naporno radimo, predla?emo i vu?emo za dobro svih nas. Sklona je ka izmišljanju tople vode.

Po povratku na ognjišta poslije nesretnog rata koji nas je zadesio bilo je mnogo toga druga?ije nego li je ovo što danas imamo. Uvjeti u koje smo se vratili su bili neusporedivo lošiji negoli što su danas. Dugo nismo imali ni minimalne uvjete za higijenu, struju i sli?no, ali sve to nas nije smetalo da uz ono malo svjetlosti svije?e sjedimo do u sitne sate uz improvizirane stoli?e, uz kavu, da se smijemo i  budemo radosni. Bogati su bili oni koji su imali tople vode za okupati se ili pak oni koji su imali jedan solidan le?aj za le?i. Ipak kao da nam to nije tad tako teško padalo. Bili smo svoj na svome, u svom Prudu i sa svojim ljudima. Svakim našim novim susretom, novom kavom, obaveznom šetnjom ka urušenom mostu, svo ono teško breme koje smo nakupili iz onih prethodnih godina ratnog ?ivota smo po?eli polako odbacivati sa svojih le?a i u vrijeme koje smo povratni?ki ?ivjeli polako tkali ne samo sebe, nego i dio duše koja je vapila za svojim, na svom. ?istili smo selo, skupljali novac za neophodno u selu, improvizirali elektrifikaciju sela, odvozili otpad iz sela, kopali kanale i šta sve ve? nismo radili tih godina. Podizali smo s pjesmom novu crkvu i svaki naredni dan se radovali novom izgledu sela. Na jedan ?udan na?in smo se me?usobno voljeli i bili ponosni na nas i ono što smo iskreno gradili tih godina. Gradili smo tad naš Prud.

p3235833.jpgVrijeme je polagano promicalo pored nas ili mi pored njega. ?esto nesvjesni toga, ali tad nam u stvari nije ni bilo bitno. Bili smo jedno i zaokupljeni zajedni?kim, našim Prudom.

Vrijeme je išlo i dalje svojim putem i evo nas danas u Prudu, 2008-e. Prud je druga?iji negoli onih godina. Lijep, ?ist i u najboljem svjetlu, ali nešto ipak nije kao prije. Danas smo mi nešto druga?iji, nespremni na dru?eljubivost, zatvoreni u vlastitim granicama. Nitko ne ?eli više ništa da ?ini  za op?e dobro, nego se svi divimo svojoj sposobnosti izmišljanja tople vode, u?ivamo u svojoj apatiji i svom nemaru za zajednicu u kojoj ?ivimo. Bar tako danas vide Prud i pru?ane oni u ?iju se percepciju Pruda ve?ina nas danas ne uklapa. Za jedan dobar film nisu dovoljni samo glavni glumci, nego i masa statista kojih mi danas o?ito nemamo za ovaj film koji zovemo Prud. Negdje su se pogubili na tom vremenskom putovanju od 1992-e pa do današnjeg Pruda, kao trenutno posljednje stanice.

Ovaj dosadašnji put, od 1992-e do danas smo uglavnom putovali svi zajedno, išli jednom linijom, iako je ona nekad bila du?a negoli drugi pravci. Nisu nam smetali dodatni napori, jer smo bili zajedno i kao takvima svaki napor nam je bio nebitan. Bilo je i onih koji su kasnije sve po?eli vidjeti druga?ije, te kretati kojekakvim pre?acima, udru?ivati se sa drugima i tre?ima koji su do nekog cilja ?eljeli ranije od drugih. Išli su putevima kojim su istovremeno mogli ostvarivati vlastite ideje, vlastite vizije Pruda, ali ostvarivati i vlastite interese u kojima je ?esto sredstvo opravdavalo cilj. Nekada su i ti putovi postajali tijesni ili pretijesni da bi se postiglo ono vlastito pa su stvarane nove staze koje su bile tako daleke od onih kojim smo svi zajedno krenuli. Tra?ili su one na kojima su imali dovoljno prostora za ostvarenje vlastitih dobiti. Tra?eni su oni scenariji u kojima se moglo postati glavni glumac. Vrijeme je teklo i njihove postupci su izlazili na vidjelo, što je mnogima stvaralo sve jasniju sliku što se doga?a u našem selu. Postepeno smo po?eli odustajati od onoga što nas je sve zajedno vezalo kroz sve ovo vrijeme. Sve nas je manje bilo spremnih na ulogu statiste u ovoj pri?i. Do danas gotovo da i nema više koga za tu sporednu ulogu. Ostadoše na sceni oni koji se tako sa?iviše sa svojom ulogom da su njome zaslijepljeni, te ne primje?uju da nema onih sa kojima su zajedno krenuli na ovaj put.

Koga nema bez njega se mo?e, pa makar nas skoro i ne bilo. Osje?am da je to deviza kojom se vode i to sve u svrhu "boljitka" svih nas. Iako nas „nema" organiziraju nas po svom naho?enju i vlastitim idejama . Nije više ni bitno što nema onih koji bi te ideje danas ostvarivali, jer su obuzeti neradom, manjkom svijesti i volje za bolje sutra. Kako se ve? ka?e; koga nema bez njega se mo?e.

 Ipak nije sve tako kako izgleda. Ljudi ?ute i trpe. Usude se da ponekad nešto i otvoreno ka?u, iako to što ka?u zbog dugog ?utanja i nošenja u sebi i nema više efekta, nego se ?esto osudi kao izjava onoga koji nema pojma o scenariju po kom se vodi predstava, (glupan, što on zna?). Sve ide i i?i ?e po scenariju sa ili bez njega.

p3235826.jpgDa ipak to ne?e biti tako u svim segmentima ?ivota u selu dokazuje grupa mladih ljudi koja je svojim djelima i svojim vlastitim idejama pokazala da se jednostavno neke stvari mogu odigrati i bez glavnih glumaca. Da ?ine pravu stvar i da se ljudi uz njih bude i izlaze iz okvira kritike koja im je nalijepljena  na le?a, pokazuje i priredba koju su organizirali samostalno na Uskršnju ve?er. Priredba pod nazivom "Uskršnje dje?ije igre" odr?ana na Uskršnju ve?er  izraz  je bunta protiv epiteta neaktivne omladine sklone svemu drugome, samo ne stvarima potrebnim za dobrobit sela. Postavili su novi pravac kojim ?ele podi?i svoje selo i prikazati ga doista onakvim kakvo ono jeste. Organiziraju se i djeluju sami mimo pomo?i i naputaka glavnih glumaca. Kako i koliko povjerenje su stekli ukazuje i posjeta koju su imali na dje?jim igrama. Sala prepuna dje?je graje i vriske kao i razdraganih lica roditelja koji su u potpunosti ispunili salu.

p3235796.jpgZnali su da ?ine pravu stvar koja ?e podi?i selo tu ve?er, te su stoga i sami proveli cijeli dan sa mišlju kako ?e sve pro?i. Cijeli dan su o?i uperene u nebo sa nadom da ?e prestati kiša, da se igre mogu odr?ati na platou ispred crkve, kako je planirano.  Iako su im se strahovi o lošem vremenu obistinili, nisu se dali omesti. Iako sala u mjesnom domu nije u potpunosti dovršena, te se u njoj još uvijek nalaze tragovi radova, nikome to nije smetalo da se priredba odr?i  u punom sjaju i da se u njoj u?iva. Sva pa?nja bila je okrenuta prema našoj djeci. Sve je okrenuto ka njima, njihovoj graji, njihovom navija?kom duhu i njihovoj igri. Mnogi roditelji su brisali suze sa lica promatraju?i svoje mališane kako se bore i trude da budu najbolji u onome što rade. Tko ?e biti najbr?i u utrci nošenja „tu?ka" u ?lici, tko ?e tu?ak donijeti nepolupan iz utrke, tko ?e napuniti prvu kanticu s vodom, tko ?e prona?i najviše skrivenih tu?aka? Gotovo da je na sva ova pitanja nebitan odgovor, jer tko god to bude bit ?e to netko od naše djece. Svi su bili najbolji i svi su jednako lijepo i dobro obojali tu?kove, sa beskrajno mnogo pa?nje i ljubavi. Podijeljene su nagrade i pehari, a roditelji ponu?eni kola?ima i pi?em. Komisiju su sa?injavali ljudi koji najviše, osim nas roditelja imaju kontakta sa našom djecom, oni koji ih vole kao i mi sami. Opisati atmosferu koja je vladala te ve?eri je nemogu?e. Roditelji nikad ne?e ovo zaboraviti, a ni djeca. Sa koliko ?ara su se pripremala za u?eš?e na ovim igrama. Grupe koje su pobje?ivale u igrama su iskaljivale svoje oduševljenje bez ustezanja, a i one koje su gubile nisu krile svoje nezadovoljstvo. Beskona?no mnogo uzavrele graje o kojoj se danima pri?alo kasnije. Najve?e zadovoljstvo je što su igre najavljene kao tradicionalne, te ?e pora?eni imati priliku naredne godine povratiti povjerenje, a pobjednici ipak potvrditi da su bili bolji te da s opravdanjem nose naziv pobjednika.

Naši mladi su ipak tu, te pobijaju ono što im se dugo ka?ilo za njihov pogled na svijet. Dokazuju neopravdanost kritika koje su upu?ene na njihov ra?un. Znaju i mogu, a ako ve? ho?e onda ?e onako kako oni ?ele i kako smatraju da je najbolje za sve nas, mimo okvira u kojima ?ivimo. Glumcima bih savjetovao da smanje do?ivljaje uloga te da nas sagledaju realnije, i prije nego li se usude da kritiziraju ve?inu sagledaju okolnosti pod kojim su ono što jesu, koliko su njihove ideje i postupci korisni za sve nas ili za njih same. Ipak smo mi svi bili jedno (Prud nekad), pa budimo i u budu?nosti (Prud danas) .

PS

Netko ?e se mo?da na?i nekim od ovih rije?i povrije?en, što mi nije bila namjera. Pokušao sam realno sagledati situaciju u kojoj se nalazimo, te to i otvoreno re?i. Glumci na koje sam mislio se vjerojatno ne?e ni prepoznati u svemu ovome (što iskreno vjerujem), a nadam se da ?e ljudima koji savjesno i iskreno rade na dobrobiti Pruda ovo biti pokazatelj da su na pravom putu . To je stoga jer su iskreni i ?ine što mogu, i što ih ponekad grize savjest da su mogli i više. To je i stoga što ih mnogi nekorektni ljudi iz ve?ine ipak slijepo gledaju i ne ?ele vidjeti razliku izme?u njih i inih koje nazivam „glumcima".  Vama velika hvala na svemu u?injenom.

Tekst napisao Mato Bi?vi?, slike Anto Koci?

Komentari
Dodaj Novi RSS
website  - MI DANAS   |2020-07-31 11:28:12
Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have developed some nice procedures and we are looking to swap strategies with others, why not shoot me an email if interested.

https://www.cbs19news.com/story/42096827/kevin-david
make money online  - MI DANAS   |2020-07-31 10:10:59
I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site

http://www.kake.com/story/42096827/kevin-david
make money online  - MI DANAS   |2020-07-30 11:18:41
Hey there would you mind stating which blog platform you're working with? I'm looking to start my own blog soon but I'm having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm looking for something unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

http://www.fox21delmarva.com/story/42096827/kevin-david
سکس ایرانی  - MI DANAS   |2020-04-09 07:00:36
Thanks

http://www.solihinzubir.com
Barbar Mallar  - MI DANAS   |2020-03-23 02:33:14
There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment?s pleasure, for the rest of their lives.

https://marvelcomics.faith/wiki/Major_Features_Of_A_Ghost_Writer
Abogados Para Accidentes  - MI DANAS   |2020-01-02 06:57:10
I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are amazing! Thanks!

http://images.google.com.mx/url?q=https://www.youtube.com/watch?v=oAFRCc_jdz8
Abogados Para Accidentes  - MI DANAS   |2020-01-02 01:16:51
Admiring the dedication you put into your blog and in depth information you provide. It's good to come across a blog every once in a while that isn't the same outdated rehashed material. Wonderful read! I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.

http://images.google.com.np/url?q=https://www.youtube.com/watch?v=oAFRCc_jdz8
Lou Dies  - MI DANAS   |2019-10-28 10:35:01
Learned a bunch. Quite simple to fully grasp. Many thanks for sharing with us

https://k9heavens.blogspot.com/2019/09/how-one-can-receive-best-from-your-very.htmlhttps://gavgav1102.wixsite.com/puppylover19/post/one-of-the-best-dog-training-wolverhampton-how-to-make-your-pet-dog-obey
Long Connick  - MI DANAS   |2019-09-30 16:45:22
Superb info in this content. I’ll focus on doing a lot more of some of this. Thanks for the content.

http://cannoncedwardsb5071132.tumblr.com
Delmar Shaub  - MI DANAS   |2019-08-26 12:48:01
Wow, incredible blog layout

https://marcvlanew32241.tumblr.com/post/187203542641/reasons-to-hire-a-limo
Komentiraj
Ime:
Email:
 
Naslov:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Molim unesite anti-spam kod sa slike.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 
 
 
 

Tko je na Chatu
 • No users online
Iz Galerije
Udruga Odzak 2009 023
Udruga Odzak 2009 023
Anketa
Najnoviji komentari
www.Pik.ba

 

Zupni Ured Prud * Administrator * joomla * www.studiom.ba