Subota, 17 Kolovoz 2019
 
   
Glavni Izbornik
Naslovnica
Trailica
Da se ne zaboravi
Vijesti
Web Linkovi
Povijest
NK Sloga Prud
upni ured
Mjesni odbor
Sponzori
Oglasi
Forum
Etno batina
Akcija
TV program
Video
Snimak Pruda
Kontakt
Brzi pregled Galerije
 
 
 
 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Najnovije vijesti


Visoke temperature neće riješiti opasnost od podzemnih voda za MZ Prud, Zorice i Trnjak PDF Ispis

Objavljeno: 01 Travanj 2016

Ve? zabiljeene visoke temperature za Slubu CZ i CP op?ine Odak, kao i za Op?inski stoer, ne zna?e rjeenje problema podzemnih voda koje su u periodu od 11. 3. do 18. 3. 2016. godine prijetile poplavama gore spomenutim mjesnim zajednicama.

Iz perioda kada je glavni rukovoditelj obrane od poplava proglasio redovne obrane od poplava na poplavnom podru?ju Oda?ka Posavina, odgovorni u op?ini Odak su izvukli odre?ene pouke, te za sjednicu Stoera, koja ?e se odrati 07.04.2016 godine pripremili prijedlog mjera na sanaciji i rekonstrukciji zatitnih obrambenih nasipa od vanjskih unutranjih voda.

I Sluba i Stoer ?e u narednom periodu nastaviti s upornim upozorenjima i zahtjevima prema viim razinama vlasti da odra?uju svoj posao i preveniraju eventualne budu?e poplave.

Na Stoer ?e biti predloen sljede?i materijal:

Usljed konstantnih obilnih padavina na slivnom podru?ju r. Save i njenih pritoka, dolo je do naglog porasta vodostaja na tim rijekama i njihovim pritokama. Tako?er je dolo do porasta unutranjih voda koje su prouzrokovale plavljenje stotina hektara poljoprivrednog zemljita.

Vezano za stalni porast vodostaja r. Save i r. Bosne, a prema referentnim kotama iz FOP-a za Oda?ku Posavinu, glavni rukovoditelj obrane od poplava dana 11. 3. 2016. godine u 09:00 sati donio je Rjeenje o proglaenju redovne obrane od poplava na poplavnom podru?ju Oda?ka Posavina, a dana 18. 3 .2016. godine u 08:00 sati je dolo do njegovog ukidanja.
Stalni porast unutranjih voda na podru?ju op?ine Odak doveo nas je u poziciju da Sluba preko op?inskog Stoera predloi mjere kako slijede:

PRIJEDLOG MJERA

Da bi se postigla to cjelovitija organizacija rukovo?enja obrane od poplava, provo?enja mjera zatite i spaavanja ljudi i materijalnih dobara, te da ovo podru?je spremno do?eka naredne velike vode, predlaem da se HITNO poduzmu sljede?e mjere i aktivnosti:

1. Sanacija i rekonstrukcija zatitnih odbrambenih nasipa od vanjskih i unutranjih voda sa svim popratnim objektima po sljede?im prioritetima:

a) BOSANSKI NASIP
Dionica km 0+000 do km 6+900
Vrijeme izvo?enja radova: 2016.-2017. godine
Procijenjena vrijednost radova: 5.000.000,00 KM
Kroz rekonstrukciju ovog nasipa mora se predvidjeti produetak izgradnje istog za cca 1 km, kako bi se zatitila crkva i groblje u naselju Gornja Dubica. Tako?er, istim projektom mora se predvidjeti izgradnja ustave na spoju obodnog kanala "Bosna-Bukovica" i bosanskog nasipa sa izgra?enom crpnom stanicom za prepumpavanje vode iz unutranjosti kada to nije mogu?e gravitaciono u?initi. Objekat ustave i crpne stanice mogu biti rijeeni kao jedna cjelina.


b) REKONSTRUKCIJA OBODNOG KANALA "SVILAJ-POTO?ANI"
Dionica km 0+000 do km 11+500 (do entitetske granice)
Vrijeme izvo?enja radova: 2016.-2020. godine
Procijenjena vrijednost radova: 7.000.000,00 KM.
Prioritet u rekonstrukciji ovog kanala je dionica od km 0+000 do km 1+600 (granica uspora), odnosno do u?a Donjeg obodnog kanala (DOK) u Donjem Svilaju.

c) REKONSTRUKCIJA SAVSKOG ODBRAMBENOG NASIPA
Dionica km 22+272 do km 27+117
Vrijeme izvo?enja radova: 2016.-2017. godine
Procijenjena vrijednost: 3.000.000,00 KM

d) REMONT CRPNIH STANICA
- CS "Zorice I"
Remont pumpe P3
Vrijeme izvo?enja radova: 2016.-2017. godine
Procijenjena vrijednost: 70.000,00 KM

- CS "Zorice II"
Remont pumpe P2
Vrijeme izvo?enja radova: 2016.-2017. godine
Procijenjena vrijednost: 70.000,00 KM

- Izvriti potreban remont na elektro opremi nakon utvr?enog pregleda i revizije, te izvriti izmjetanje trafo stanice na vii nivo, odnosno na stare temelje trafo stanice, kojom se opskrbljivala CS "Zorice II", te izvriti spajanje svih agregata.
Vrijeme izvo?enja radova: 2016.-2017. godine
Procijenjena vrijednost: 500.000,00 KM

e) REKONSTRUKCIJA OBODNOG KANALA Bosna-Bukovica
Dionica km 0+000 do km 5+000
Vrijeme izvo?enja radova: 2016.-2020. godine
Procijenjena vrijednost radova: 4.000.000,00 KM
Prioritet u rekonstrukciji ovog kanala je dionica od km 0+000 do km 3+000 u kojoj mora biti obuhva?en pojas minimalno 4 m' za odravanje i obavljanje hitnih intervencija u smislu sanacija ve?ih i manjih ote?enja u toku ekspolatacije kao i osiguranje tvrdim putem za eventualne intervencije za odbranu od poplava.

Nosilac aktivnosti na svim prioritetima od a) do d) je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva, te Agencija za vodno podru?je rijeke Save.
Aktivnosti po?eti odmah.

2. Sredstva i oprema za odbranu od poplava

Da se izvri dopuna i nabavka novih sredstava za odbranu od poplava, tako?er je potrebno da popisna komisija do?e na teren kako bi se izvrilo detaljno prebrojavanje i popis opreme koja se nalazi u COP-u Prud te predao Revers i zaduenje firmi Vodoprivredi Posavini koja je po ugovoru zaduena za provo?enje mjerea odbrane od poplava. Klju?na oprema i sredstva po vrsti i koli?ini treba da budu nabavljena prema stvarnom stanju pojedinih sektora-poteza na branjenom poplavnom podru?ju. Ta oprema i sredstva moraju pratiti trenutna dostignu?a kako bi se njihovom primjenom to bre i jednostavnije, a onda i efikasnije, pruila odre?ena zatita i intervencija. Tu posebno mislimo na sredstva i opremu iz programa "WERKOS", a koji se odnosi na vodene barijere za izradu ze?jih nasipa (montane), geomembrane, odgovaraju?i broj aluminijskih ili metalnih ?amaca i dr. Posebno isti?em potrebu za stalno deponiranje pijeska (od 2000-3000 m3) i to izvan dosega visokih poplavnih voda.

Nosilac aktivnosti Agencija za vodno podru?je rijeke Save Vodoprivreda Posavina d.o.o. Odak
Aktivnosti po?eti odmah.

Komentari
Dodaj Novi RSS
12 volt coffee makers  - Visoke temperature neće rijeÅ¡iti opasnost o   |2019-08-17 08:33:42


http://www.electricpercolatorcoffeepot.com/battery-operated-coffee-makers/
eucharist  - Visoke temperature neće rijeÅ¡iti opasnost o   |2018-11-05 18:39:51
I'll be signing up to this website for sure. I think the owner of this web is really working too hard. You need to take part in a contest the most useful blog online. Have they tried contact different experts that are knowledgeable about this topic?

https://www.sosj.org.au/josephite-religious-life-new-form-or-not/4154/
Wineinsiders Review  - Visoke temperature neće rijeÅ¡iti opasnost o   |2018-11-02 18:38:17
Any additional suggestions or hints? Awesome tips and really easy to understand. While this seems to go against what I've read, I am going to go ahead and try it out then I I'll let you know what happens. I'd bet you probably make babies laugh. When I use this data I will be sure to use your blog in the list of citations. The people who you love are really lucky to have you in their lives.

https://www.selfgrowth.com/print/2669836
abogado de accidente de carro  - Visoke temperature neće rijeÅ¡iti opasnost o   |2018-11-01 14:30:59
Keep functioning ,fantastic job!

http://m.youtube.com/watch?v=tXaj0Fmaql8
Abogados De Accidente  - Visoke temperature neće rijeÅ¡iti opasnost o   |2018-10-24 23:30:06
Thanks - Enjoyed this update, can I set it up so I get an email sent to me whenever you make a fresh update?

http://www.youtube.com/watch?v=nznfQT_CAFc
cannabis marketing  - Visoke temperature neće rijeÅ¡iti opasnost o   |2018-10-21 03:56:17
I bet anything you spit knowledge. Neat write up. There are certainly a lot of information to take into consideration. I wished you lived close so we could hang. Just how did you create this set of skills?

http://marcojcvmc.tinyblogging.com
med copay  - Visoke temperature neće rijeÅ¡iti opasnost o   |2018-10-19 19:30:30
I will bookmark this page. I must say, I really like what you have done to your website. You really deserve a big hug right now. I used to study this stuff back in school. Keep up the amazing quality writing, it is rare to see a nice post like this one these days.

https://bit.ly/2NbU1oP
weight loss  - Visoke temperature neće rijeÅ¡iti opasnost o   |2018-10-16 03:08:49
I am kind of trying to discover more on this topic. Are there more blogs you work for? This article is a bit too advanced for me. So is there something you would recommend for those just starting out? Any group would be really happy to have you on it. The short answer is, I do not understand very much about this while the longer answer might be I want to understand what I'm able to on the topic.

http://fitness-shirts93714.onesmablog.com
fitness  - Visoke temperature neće rijeÅ¡iti opasnost o   |2018-10-11 02:09:53
How many are on your team, hope you do not mind me asking. I would like to browse a lot more of these write ups but I literally have no cell phone reception where I am right now. Do you create this type of great content on your own or are you a member of a team? You probably already know this but you are seriously blowing my reality. For real! My mind is blown! I'll talk about this website with my school group. I found your blog on my Reddit feed.

https://bit.ly/2MTuEbE#personal-fitness
CBD oil for anxiety  - Visoke temperature neće rijeÅ¡iti opasnost o   |2018-10-09 13:24:58
I wished you lived closer so we could be friends. I discovered your article on my Reddit feed. Extremely useful blog. I don't fully understand what you're trying to say.

http://asklink.org/Trading_Card_Games/Computers_and_Internet/Internet/News/Breaking_News/Business/Education_and_Training/E-Commerce/
Komentiraj
Ime:
Email:
 
Naslov:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Molim unesite anti-spam kod sa slike.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 
 
 
 

Tko je na Chatu
 • No users online
Iz Galerije
DSC06614
DSC06614
Anketa
Najnoviji komentari
www.Pik.ba

 

Zupni Ured Prud * Administrator * joomla * www.studiom.ba