Petak, 15 Prosinac 2017
 
   
Glavni Izbornik
Naslovnica
Tražilica
Da se ne zaboravi
Vijesti
Web Linkovi
Povijest
NK Sloga Prud
Župni ured
Mjesni odbor
Sponzori
Oglasi
Forum
Etno baština
Akcija
TV program
Video
Snimak Pruda
Kontakt
Brzi pregled Galerije
 
 
 
 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Najnovije vijesti


Program goepodarenja poljoprivrednim zemliištem ODŽAK PDF Ispis

 

PROGRAM

gospodarenja poljoprivrednim

zemljištem u vlasništvu države na području općine Odžak

UVOD

Programom gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Odžak (u daljem tekstu: Program), utvrđuje se način gospodarenja, odnosno gazdovanja poljoprivrednim zemljištem koje se nalazi na području općine Odžak, koje je u državnom vlasništvu i koje se po katastarskim evidencijama vodi u posjedu općine Odžak.

Ovaj Program donosi se za područje općine Odžak i primjenjivat će se na njenom teritoriju.

Programom se utvrđuju:

- ukupne površine državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Odžak,

- podaci o dosadašnjem korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta,

- površine određene za povrat imovine,

- površine određene za zakup poljoprivrednog zemljišta,

- površine određene za koncesiju.

Izrada Programa temelji se na odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine F BiH“, broj 52/09.) i u skladu je s drugim pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju pitanje raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem.

U izradi ovog Programa korišteni su podaci o zemljištu iz katastarske evidencije općine Odžak, službene evidencije i drugi relevantni podaci o zemljištu kojima raspolažu nadležne općinske službe.

1. UKUPNE POVRŠINE DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

 

Na području Općine Odžak nalaze se sljedeće katastarske općine:

k.o. Odžak, k.o. Potočani, k.o Vrbovac, k.o. D. Svilaj, k.o. G. Svilaj, k.o. Ada, k.o. Novo Selo, k.o. G. Dubica, k.o. D. Dubica, k.o. Zorice-Trnjak, k.o. Vojskova, k.o. Novi Grad, k.o. Pos. Mahala i k.o Prud.

Ukupna površina državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Odžak iznosi 2.138 ha.

2. PODACI O DOSADAŠNJEM KORIŠTENJU DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE ODŽAK

 

Općina Odžak je 2008. g. putem javnog natječaja i izdala u zakup poljoprivredno zemljište ukupne površine 1058 ha na rok od 5 godina.

2009. g. tri zakupoprimca su otkazali ugovore o zakupu na ukupnu površinu od 513 ha.

Općina Odžak je 2010. godine putem javnog natječaja dodijelila 512,91 ha na rok od 10 godina.

2012. godine nakon provedene natječajne procedure 27 zakupoprimaca dobilo je u zakup 653 ha na rok od 10 godina. Za potrebe izgradnje autoputa i obilaznice izvršena je eksproprijacija (izuzimanje)

dijela poljoprivrednog zemljišta koje je bilo dato u zakup pa su zbog toga ukupne površine poljoprivrednog zemljišta izdanog u zakup smanjene.

3. POVRŠINE ODREĐENE ZA POVRAT IMOVINE

 

Budući da još nisu doneseni odgovarajući zakonski propisi kojim će se regulirati povrat nacionaliziranih nekretnina – zemljišta, u ovom trenutku nije poznato koje će poljoprivredno zemljište biti predmet restitucije, niti način povrata (naturalna naknada, povrat nekretnine – zemljišta ili odgovarajućih drugih nekretnina, novčana naknada za nekretnine ili neki drugi način naknade za nekretnine – zemljište) pa se zbog toga ovim Programom ne predviđaju površine za povrat.

4. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP

 

Ukupne raspoložive površine državnog poljoprivrednog zemljišta, izuzev površina koje se vode kao neplodno zemljište i površina prenamijenjenih u industrijsku zonu mogu se dodijeliti na korištenje putem zakupa u ukupnoj površini od 1.972 ha.

Zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Odžak regulirat će se na način kako je to propisano odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine F BiH“, broj 52/09.).

5. POVRŠINE ODREĐENE ZA KONCESIJU

 

Površine za koncesiju određene ovim Programom gospodarenja iznose u maksimalnoj površini 66 % od ukupnog raspoloživog državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Odžak, odnosno 1.300 ha.

Koncesija za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta dodjeljivat će se na način propisan odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine F BiH“, broj 52/09.) i Zakona o koncesijama Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/14).

6. NAČIN IZDAVANJA U ZAKUP I KONCESIJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

 

Uvažavajući tradiciju bavljenja poljoprivredom na području općine Odžak, ovim Programom utvrđuju se prioriteti bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom i to u prvom redu uzgoj ratarskih i povrtlarskih kultura, uzgoj krmnog i industrijskog bilja za tov stoke, te podizanje višegodišnjih nasada.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta i odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Odžak, uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

U skladu s odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu F BiH i Zakona o koncesijama Županije Posavske, o dodjeli državnog poljoprivrednog zemljišta u koncesiju odlučivat će Vlada Županije Posavske na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, a temeljem javnog natječaja ili prikupljanja javnih ponuda.

Poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu može se dodijeliti u zakup fizičkoj i pravnoj osobi koja se bavi poljoprivredom i koja je upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata.

Poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu može se dodijeliti u koncesiju pravnoj osobi koja se bavi poljoprivredom i koja je upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata.

Državno poljoprivredno zemljište dato u zakup i koncesiju ne može se davati u podzakup i podkoncesiju.

7. MONITORING PROVOĐENJA PROGRAMA

 

Monitoring nad provođenjem ovog Programa vršit će Služba za gospodarstvo i LER općine Odžak, kao i nadležni županijski organi u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

8. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

 

Izmjene i dopune ovog Programa donose se na istovjetan način kao i osnovni Program, ako se tijekom njegove primjene ukaže potreba te ukoliko se izmjene ili donesu novi zakonski propisi koji će utjecati na provedbu Programa.

Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe moguća je isključivo ako se namjena izmjeni dokumentima prostornog uređenja.

9. STUPANJE NA SNAGU PROGRAMA

 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i isti će biti objavljen u „Službenom glasniku općine Odžak“, a primjenjivat će se nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program gospodarenja državnim poljoprivrednim zemljištem na području općine Odžak broj: 01-02-49-953/10 od 31.08.2010. godine.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

VIJEĆE ODŽAK

 

 

Broj:01-01-66/17

Dana, 06.02.2017. godine

PREDSJEDAVAJUĆI O.V.-a

_______________________

Mujo Puzić

 

Komentari
Dodaj Novi RSS
Komentiraj
Ime:
Email:
 
Naslov:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Molim unesite anti-spam kod sa slike.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 
 
 
 

Tko je na Chatu
 • No users online
Iz Galerije
Udruga 10.2009 019
Udruga 10.2009 019
Anketa
Najnoviji komentari
www.Pik.ba

 

Zupni Ured Prud * Administrator * joomla * www.studiom.ba