Ponedjeljak, 17 Prosinac 2018
 
   
Glavni Izbornik
Naslovnica
Trailica
Da se ne zaboravi
Vijesti
Web Linkovi
Povijest
NK Sloga Prud
upni ured
Mjesni odbor
Sponzori
Oglasi
Forum
Etno batina
Akcija
TV program
Video
Snimak Pruda
Kontakt
Brzi pregled Galerije
 
 
 
 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Najnovije vijesti


Klimatološka stanica Prud PDF Ispis

 

Samozatajni mladić iz Pruda o kojem se malo zna

Samozatajni mladi? iz Pruda o kojem se malo zna

Na portal ustrajno prati doga?anja i sudbine ljudi koji svojom sudbinskom ivotnom stazom kora?aju diljem svijeta. Trae?i Posavljake koji samozatajno i bez ikakve medijske praine niti elje da objelodane svoje posebnosti ire pozitivan glas posavski ovaj puta smo iz anonimnosti izvukliDarija Obrenovi?, 22 godinjeg mladi?a iz Pruda, sela izme?u dvije rijeke!

Kako je u posljednje vrijeme sve tee i nama koji se bavimo ovim novinarskim poslom prona?i neto lijepo o ?emu bismo pisali, a posebno, neka mi bude doputeno re?i, o naim mla?im osobama.

Dola su teka vremena, vremena ulica, kafi?a, kockarnica i svega onoga to mladi vie vole i sluaju negoli vlastite roditelje, kolu, Crkvu i dobronamjernike.

Posavina, ta naa zelena ravnica ostala je eljna svojih mjetana, dje?jeg smijeha i mo?nih mladih ljudi koji bi svojim znanjem i umije?em promijenili njen dananji izgled, ure?ivali njene plodne vrtove, polja i ravne livade. Stariji se raselie i umrijee tamo negdje daleko, mladi odoe trbuhom za kruhom, a djeca uz njih ostadoe u?iti neke druge jezike i obi?aje.

Malo je onih koji se vratie i ostadoe u toj plodnoj Posavskoj ravnici da svoj svakodnevni kruh tu proizvode ili zara?uju kod svoje ku?e, svojih ljudi, u svome mjestu i svojoj op?ini.

dario ispred kucice

Malo ih je ali ima. Jedan od njih jeDario Obrenovi? iz Pruda, a za na portal je odobrio da napiemo neto vie, o njemu, o ljubavi prema meteorologiji i klimatologiji, karijeri i daljim planovima za budu?nost.

Stoga nam je izuzetna ?ast da vam predstavimo ovog 22-godinjem mladi?u jednog od rijetkih koji posjeduje bogato znanje za ovaj rijetki ali vrijedni hobi.

Dario Obrenovi? je ro?en 19.05.1995. godine u Njema?koj u Nrnbergu gdje je pruio svoje prve korake i upoznao prve dje?ake i djevoj?ice iz svoje ulice na dje?jim zabavnim parkovima. No ivot njegovih roditelja je bio je druga?iji od ostalih tako da se Dario s dvije i pol godine starosti vratio s roditeljima u Prud. U Odaku je zavrio Srednju ekonomsku kolu i dobio zvanje ekonomskog tehni?ara. Trenutno ne zaposlen.

Dakle, Dariov hobi je meteorologija i klimatologija a da bi smo se i malo pribliili toj tematici krenut ?emo redom i napisati ono to nam je Dario ispri?ao.

Ne mogu re?i da sam od malena pratio zbivanja u atmosferi ali sam oduvijek volio prirodu i onda sam sasvim slu?ajno i postupno pomalo po?eo motriti vrijeme i vremenske prilike negdje 2010. godine. U naredne 2-3 godine stanje atmosfere sam uglavnom pratio tijekom zimskih mjeseci iz razloga to su me na neki na?in fascinirale meteoroloke pojave poput snijega i niskih temperatura. Tako sam pomalo po?eo zapisivati izmjerene temperature koje sam biljeio sa nekim starim termometrom.

Dnevnik i obavezni zapisi

Vodio sam dnevnik zapisuju?i svaki dan kakvo je vrijeme toga dana bilo , te pokuavao predvidjeti vrijeme za narednih nekoliko dana. Naravno, u tome su mi pomagale vremenske prognoze koje sam pratio na TV-u. Ipak, mislio sam da je to samo jedan prolazni period i da ?u jednoga dana izgubiti moral i prestati to pratiti, me?utim nakon ekstremno hladne i snjene velja?e 2012. godine kada sam sa svojim termometrom izmjerio -24C, odlu?io sam nastaviti motriti vremenske prilike.

Prva improvizirana meteoroloka ku?ica

Sve sam vie pretraivao po internetu o tome kako se pravilno mjere meteoroloki podaci, te doao na ideju da sagradim vlastiti meteoroloki zaklon u koji ?u staviti svoje dotadanje mjerne instrumente kako bi podaci bili to to?niji.

Koncem ljeta 2013. godine, to?nije 23.08. sam zajedno sa svojim ocem napravio drvenu (improviziranu) meteoroloku ku?icu u koju sam stavio svoje instrumente i od tada svakodnevno mjerio meteoroloke podatke, u po?etku samo temperaturu zraka a kasnije je dolo i sve ostalo (oborine, tlak, brzina i smjer vjetra).

unutrasnjost kucice

Internet mi je bio glavni u?itelj

Tako?er sam putem interneta nau?io osnove prognoziranja vremena, odnosno pravilno ?itanje meteorolokih karata pomo?u kojih sam prognozirao vrijeme za nekoliko dana unaprijed. Tada mi se javila ideja da napravim facebook stranicu na kojoj ?u upisati vremenske prognoze za Posavinu.

Sve je funkcioniralo do 16.05.2014. godine kada su nas pogodile nezapam?ene poplave. Od tada su mjerenja prestala do jeseni iste godine.

Klimatoloka stanica

Nakon oporavka od poplave odlu?io sam sagraditi pravi meteoroloki zaklon odnosno ku?icu, po propisima WMO-a (Svjetske meteoroloke organizacije).

S obzirom da to nisam mogao sam, nacrte sam dao jednom stolaru koji je uspjeno napravio ku?icu. Ku?ica mora biti postavljena na 2 metra visine iznad travnate povrine, mora biti bijele boje i kroz nju mora slobodno strujati zrak ali da pri tome oborine a ni Sun?eve zrake ne do?u u kontakt s instrumentima. Tako?er mora biti to udaljenija od okolnih objekata kako bi se odbacili bilo kakvi drugi utjecaji.

godisnjica

Tri godine uspjene funkcionalnosti

Sadanja klimatoloka stanica postavljena je i putena u rad 24.09.2014. godine, i od tada do danas nakon tri godine radi neprekidno i bez zastoja.
Ono to se na njoj mjeri jest temperatura zraka, tlak zraka, vlanost zraka, oborine te smjer i brzina vjetra. Instrumenti koji mjere te meteoroloke podatke su automatizirani, odnosno "glavni posao" odra?uje AMS (automatska meteoroloka stanica) koja mjeri gotovo sve navedene parametre.

Izmjereni podaci se automatski prebacuju na baznu stanicu koja je spojena na laptop.
Podaci se auriraju svakih 5 minuta, a trenutne kao i ostale podatke sa stanice moete vidjeti na stranicama Pljusak.com, mrei automatskih meteorolokih stanica na kojoj se nalazi i moja stanica (https://pljusak.com/meteo.php?stanica=prud).

Svi izmjereni podaci se arhiviraju i po?etkom svakog mjeseca rade analize prethodnoga te se uspore?uje sa viegodinjim prosjecima sa ovog podru?ja. Podatke o viegodinjim prosjecima sam dobio od FHMZ-a (Federalnog hidrometeorolokog zavoda), a odnose se na period 1961.-1990. sa stanice koja je u to vrijeme postojala u Oraju.

Istoga dana kada je putena u rad nova klimatoloka stanica, odlu?io sam napraviti i novu facebook stranicu pod nazivom "Klimatoloka stanica Prud", na kojoj gotovo svakodnevno objavljujem razne meteoroloke podatke, vremenske izvjetaje kao i prognoze vremena za naredni period.

Meteoroloki ekstremi

Iako mjerenja na ovom prostoru postoje tek neto vie od 4 godine, do sada je zabiljeeno dosta meteorolokih ekstrema. Od sua, poplava, velikih snjegova, iznimne hladno?e, ekstremne vru?ine... Samo ove godine imali smo nekoliko ekstremnih vremenskih pojava i to razli?itog tipa.

prud klimatoloska stanica 900

Najhaldnija zima u posljednje 32 godine

Sije?anj ove 2017. godine je bio iznimno hladan, ?ak najhladniji u posljednje 32 godine, kada je srednja mjese?na temperatura bila identi?na kao 1985. godine (-5.5C). Na dan 08.01. izmjerena je i najnia temperatura od kako postoji klimatoloka stanica u Prudu, a iznosila je -23.1C.

Tropske vru?ine Posavine
S druge strane, ovogodinje ljeto je bilo iznimno toplo, ?ak toplije i od vrlo toplog ljeta iz 2015. godine. Naje?e vru?ine bile su prisutne u kolovozu kada je i izmjerena najvia temperatura od po?etka mjerenja. Na dan 10.08. temperatura zraka je iznosila 38.9C. Sredinom ljeta prole godine zabiljeen je jo jedan ekstrem, onaj u najvioj dnevnoj koli?ini oborina. 16.07.2016. palo je ?ak 91.5 mm oborine, dok viegodinji prosjek za cijeli 7. mjesec iznosi 67.5 mm.

A jedan od najja?ih ekstrema su svakako poplave koje su nas zahvatile u prolje?e 2014. godine.

Osim to sam nau?io jako puno o meteorologiji i klimatologiji, putem interneta sam upoznao i jako velik broj ljudi koji se bave ovim i sli?nim stvarima kao i ja, dakle mjerenjima i prognoziranjem vremena.

Bolje re?eno otkrio sam cijeli jedan meteo svijet s kojim sam u kontaktu i s kojima razmjenjujem miljenja, iskustva, podatke itd.

Osim to sam administrator na svojoj facebook stranici, bio sam administrator i na nekim drugim stranicama koji se bave istim stvarima. Moram naglasiti jednu stranicu preko koje sam jako puno nau?io u vezi prognoziranja vremena, a to je "Vremenska prognoza by Silvio".

U prolje?e 2016. godine sam dobio poziv od vlasnika stranice da zajedno s njim ure?ujemo tu stranicu. S obzirom da je ta stranica jedna od najkvalitetnijih stranica ovog tipa na fejsu, odlu?io sam prihvatiti poziv.

prud klimatoloska stanica 900 1jpg

Silvio, vlasnik te stranice je iznimno dobar ?ovjek koji ivi u okolici Zadra. Moram priznati da do sada nisam sreo ?ovjeka koji s toliko ljubavi i znanja pie o vremenu. Iz njegovih prognoza se jako puno toga moe nau?iti, i upravo sam mnogo stvari nau?io upravo od njega.

Vrlo je bitno naglasiti da svi mi koji se bavimo ovim poslom, to?nije hobijem, nemamo apsolutno nikakve financijske koristi. Bavimo se ovim iz ?iste ljubavi prema meteorologiji i ljudima kojih to zanima i kojima su potrebni kvalitetni meteoroloki podaci i vremenske prognoze.

Nadam se da ?e se u budu?nosti ljudi vie zanimati o ovome mom hobiju i ?e?e pojedina?no ili kolektivno dolaziti u posjet stanici kao to su to nedavno napravili u?enici 4. razreda osnovne kole Bra?e Radi? iz Domaljevca. Oni trenutno u?e o meteorolokim stanicama i instrumentima, te je odrano predavanje o mjernim instrumentima, meteorolokim podacima i klimi op?enito.

Ovim putem im se zahvaljujem jer su bili prva kola koja je kolektivno posjetila klimatoloku stanicu u Prud.

prud klimatoloska stanica 900 700

I na kraju bih samo elio re?i kako je vrijeme ivo te zaista nepredvidljivo. Svjedoci smo naglih promjena vremena gdje iz kratkih rukava brzo obla?imo jakne i obrnuto. Nama ne preostaje nita drugo nego da pratimo promjene i da se navikavamo na razno-razne vremenske (ne)prilike koje nam priroda u budu?nosti sprema.

Ja ?u, dokle god je u mojoj mogu?nosti, pratiti i mjeriti meteoroloke podatke na ovom naem podru?ju. Za sve informacije u vezi vremena i podataka moete se obratiti na mojoj Facebook stranici "Klimatoloka stanica Prud" za ovaj portal kazao je Dario Obrenovi?.

Urednitvo portala se zahvaljuje Dariu za njegov vrijedni, neumorni i plemeniti rad te se nadamo da u Posavini ima jo ovakvih mladi?a koji vole svoj kraj te kroz hobije i znatielje ne razmiljaju o odlasku iz zavi?aja ve? o vedrini lijepe nam Posavine.

Komentari
Dodaj Novi RSS
wine insiders reviews  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2018-12-12 02:19:36
I just shared this on my blog and 12 of my friends have already seen it! This blog didn't really provide me with the exact solution I was trying to find however, this website has brought up some great points and has sparked my mind on some new things. Do you think this news will affect things in the coming months? How much of an effect, if you think there will be any, will this new event have on the current state of affairs we are seeing right now? I'd bet you probably make puppies laugh. Your website probably saved my marriage.

http://vtv10.com/story/942906/#discuss
wine insiders review  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2018-12-07 11:04:15
This might be a weird thing to to say but... I really like your blogs. Right here is some really valuable insights. Do you have any more helpful insights? Might there be a part two at some point? I only got about midway through your write up and I will take a look at the rest of the write up when I get back from class. This stuff is great.

http://ask.pcerror-fix.com/index.php?qa=user&qa_1=greenox0
wine insiders  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2018-11-28 20:05:24
This is the thinking of a creative mind. Your insights are really well formed and thought up. Wow, that is beyond belief. You just changed my view point on a few things. Old school Tumblr experts would like your write up. The two most important events of my life so far were getting married and the second is finding your work.

https://www.owler.com/company/wineinsiders
wine insiders  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2018-11-28 08:21:42
A few of my classmates have been telling me about your blog to me for a while now so I finally decided to check it out. This really solved my problem. This is excellent, an eye opener for sure! Colors are a lot brighter when you are around.

http://www.spiritedbiz.com/results-2017-harvest-challenge/
Wine Insiders Reviews  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2018-11-27 12:45:22
Ever make it out to Alabama? How can you be able to stay up to date with the current data when the industry is constantly changing? You should be super proud of your work. This website didn't really provide me with the exact answer I was trying to find however, your blog has brought up some great topics and has sparked my curiosity on some new things. I just shared this on my page and 82 people have already seen it! This website definitely has all of the info and facts I wanted.

https://givingassistant.org/coupon-codes/wineinsiders.com
white wine  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2018-11-14 23:06:10
How would you more effectively communicate this concept to a group with an opposite viewpoint? I really do love these points you have made here however I kind of doubt many can be applied in the real world. This might be just what I was looking for. Will you write up more stuff about this topic? Excellent arguments.

https://trunk.www.volkalize.com/members/childankle5/activity/1834407/
wine gift  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2018-11-14 22:10:08
My professor is trying to discover more about this subject. I discovered this while on Reddit. I truly discovered something here today. Amazing write up. My teacher said they love your write ups website.

https://www.icesi.edu.co/i2t/foro-i2t/user/28472-lyreknife74.php
our wine vault  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2018-11-06 06:50:43
After looking at a number of the write ups on your blog, I really like your style of writing. On a scale going from 1 to 10. You are a 11! There's ordinary, and then there's you. I really love the style of content. It is very informative and I bet you are very knowledgeable in this area. On a scale going from 1 to 10. You are an 11!

https://bit.ly/2CP1urT
knights  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2018-11-04 11:39:39
I guess the short answer is that I don't understand very much about this, a longer answer is that I'm going to understand what I'm able to on this. Are there different blogs you work for? Really well written article! How would you suggest using this in a work place setting?

http://eternal-word.com/faith/index.asp
knights  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2018-11-02 16:23:05
I am reading your pages while in my RV. Excellent blog you have got here. I'm kind of totally impressed. I used these insights to my life and they delivered really well for me. It looks like you know a great deal about this topic. I'm totally impressed.

http://www.ewtnamigomisionero.org/faith/index.asp
Komentiraj
Ime:
Email:
 
Naslov:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Molim unesite anti-spam kod sa slike.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 
 
 
 

Tko je na Chatu
 • No users online
Iz Galerije
PICT1282
PICT1282
Anketa
Najnoviji komentari
www.Pik.ba

 

Zupni Ured Prud * Administrator * joomla * www.studiom.ba