Klimatološka stanica Prud Ispis

 

Samozatajni mladić iz Pruda o kojem se malo zna

Samozatajni mladi? iz Pruda o kojem se malo zna

Na portal ustrajno prati doga?anja i sudbine ljudi koji svojom sudbinskom ivotnom stazom kora?aju diljem svijeta. Trae?i Posavljake koji samozatajno i bez ikakve medijske praine niti elje da objelodane svoje posebnosti ire pozitivan glas posavski ovaj puta smo iz anonimnosti izvukliDarija Obrenovi?, 22 godinjeg mladi?a iz Pruda, sela izme?u dvije rijeke!

Kako je u posljednje vrijeme sve tee i nama koji se bavimo ovim novinarskim poslom prona?i neto lijepo o ?emu bismo pisali, a posebno, neka mi bude doputeno re?i, o naim mla?im osobama.

Dola su teka vremena, vremena ulica, kafi?a, kockarnica i svega onoga to mladi vie vole i sluaju negoli vlastite roditelje, kolu, Crkvu i dobronamjernike.

Posavina, ta naa zelena ravnica ostala je eljna svojih mjetana, dje?jeg smijeha i mo?nih mladih ljudi koji bi svojim znanjem i umije?em promijenili njen dananji izgled, ure?ivali njene plodne vrtove, polja i ravne livade. Stariji se raselie i umrijee tamo negdje daleko, mladi odoe trbuhom za kruhom, a djeca uz njih ostadoe u?iti neke druge jezike i obi?aje.

Malo je onih koji se vratie i ostadoe u toj plodnoj Posavskoj ravnici da svoj svakodnevni kruh tu proizvode ili zara?uju kod svoje ku?e, svojih ljudi, u svome mjestu i svojoj op?ini.

dario ispred kucice

Malo ih je ali ima. Jedan od njih jeDario Obrenovi? iz Pruda, a za na portal je odobrio da napiemo neto vie, o njemu, o ljubavi prema meteorologiji i klimatologiji, karijeri i daljim planovima za budu?nost.

Stoga nam je izuzetna ?ast da vam predstavimo ovog 22-godinjem mladi?u jednog od rijetkih koji posjeduje bogato znanje za ovaj rijetki ali vrijedni hobi.

Dario Obrenovi? je ro?en 19.05.1995. godine u Njema?koj u Nrnbergu gdje je pruio svoje prve korake i upoznao prve dje?ake i djevoj?ice iz svoje ulice na dje?jim zabavnim parkovima. No ivot njegovih roditelja je bio je druga?iji od ostalih tako da se Dario s dvije i pol godine starosti vratio s roditeljima u Prud. U Odaku je zavrio Srednju ekonomsku kolu i dobio zvanje ekonomskog tehni?ara. Trenutno ne zaposlen.

Dakle, Dariov hobi je meteorologija i klimatologija a da bi smo se i malo pribliili toj tematici krenut ?emo redom i napisati ono to nam je Dario ispri?ao.

Ne mogu re?i da sam od malena pratio zbivanja u atmosferi ali sam oduvijek volio prirodu i onda sam sasvim slu?ajno i postupno pomalo po?eo motriti vrijeme i vremenske prilike negdje 2010. godine. U naredne 2-3 godine stanje atmosfere sam uglavnom pratio tijekom zimskih mjeseci iz razloga to su me na neki na?in fascinirale meteoroloke pojave poput snijega i niskih temperatura. Tako sam pomalo po?eo zapisivati izmjerene temperature koje sam biljeio sa nekim starim termometrom.

Dnevnik i obavezni zapisi

Vodio sam dnevnik zapisuju?i svaki dan kakvo je vrijeme toga dana bilo , te pokuavao predvidjeti vrijeme za narednih nekoliko dana. Naravno, u tome su mi pomagale vremenske prognoze koje sam pratio na TV-u. Ipak, mislio sam da je to samo jedan prolazni period i da ?u jednoga dana izgubiti moral i prestati to pratiti, me?utim nakon ekstremno hladne i snjene velja?e 2012. godine kada sam sa svojim termometrom izmjerio -24C, odlu?io sam nastaviti motriti vremenske prilike.

Prva improvizirana meteoroloka ku?ica

Sve sam vie pretraivao po internetu o tome kako se pravilno mjere meteoroloki podaci, te doao na ideju da sagradim vlastiti meteoroloki zaklon u koji ?u staviti svoje dotadanje mjerne instrumente kako bi podaci bili to to?niji.

Koncem ljeta 2013. godine, to?nije 23.08. sam zajedno sa svojim ocem napravio drvenu (improviziranu) meteoroloku ku?icu u koju sam stavio svoje instrumente i od tada svakodnevno mjerio meteoroloke podatke, u po?etku samo temperaturu zraka a kasnije je dolo i sve ostalo (oborine, tlak, brzina i smjer vjetra).

unutrasnjost kucice

Internet mi je bio glavni u?itelj

Tako?er sam putem interneta nau?io osnove prognoziranja vremena, odnosno pravilno ?itanje meteorolokih karata pomo?u kojih sam prognozirao vrijeme za nekoliko dana unaprijed. Tada mi se javila ideja da napravim facebook stranicu na kojoj ?u upisati vremenske prognoze za Posavinu.

Sve je funkcioniralo do 16.05.2014. godine kada su nas pogodile nezapam?ene poplave. Od tada su mjerenja prestala do jeseni iste godine.

Klimatoloka stanica

Nakon oporavka od poplave odlu?io sam sagraditi pravi meteoroloki zaklon odnosno ku?icu, po propisima WMO-a (Svjetske meteoroloke organizacije).

S obzirom da to nisam mogao sam, nacrte sam dao jednom stolaru koji je uspjeno napravio ku?icu. Ku?ica mora biti postavljena na 2 metra visine iznad travnate povrine, mora biti bijele boje i kroz nju mora slobodno strujati zrak ali da pri tome oborine a ni Sun?eve zrake ne do?u u kontakt s instrumentima. Tako?er mora biti to udaljenija od okolnih objekata kako bi se odbacili bilo kakvi drugi utjecaji.

godisnjica

Tri godine uspjene funkcionalnosti

Sadanja klimatoloka stanica postavljena je i putena u rad 24.09.2014. godine, i od tada do danas nakon tri godine radi neprekidno i bez zastoja.
Ono to se na njoj mjeri jest temperatura zraka, tlak zraka, vlanost zraka, oborine te smjer i brzina vjetra. Instrumenti koji mjere te meteoroloke podatke su automatizirani, odnosno "glavni posao" odra?uje AMS (automatska meteoroloka stanica) koja mjeri gotovo sve navedene parametre.

Izmjereni podaci se automatski prebacuju na baznu stanicu koja je spojena na laptop.
Podaci se auriraju svakih 5 minuta, a trenutne kao i ostale podatke sa stanice moete vidjeti na stranicama Pljusak.com, mrei automatskih meteorolokih stanica na kojoj se nalazi i moja stanica (https://pljusak.com/meteo.php?stanica=prud).

Svi izmjereni podaci se arhiviraju i po?etkom svakog mjeseca rade analize prethodnoga te se uspore?uje sa viegodinjim prosjecima sa ovog podru?ja. Podatke o viegodinjim prosjecima sam dobio od FHMZ-a (Federalnog hidrometeorolokog zavoda), a odnose se na period 1961.-1990. sa stanice koja je u to vrijeme postojala u Oraju.

Istoga dana kada je putena u rad nova klimatoloka stanica, odlu?io sam napraviti i novu facebook stranicu pod nazivom "Klimatoloka stanica Prud", na kojoj gotovo svakodnevno objavljujem razne meteoroloke podatke, vremenske izvjetaje kao i prognoze vremena za naredni period.

Meteoroloki ekstremi

Iako mjerenja na ovom prostoru postoje tek neto vie od 4 godine, do sada je zabiljeeno dosta meteorolokih ekstrema. Od sua, poplava, velikih snjegova, iznimne hladno?e, ekstremne vru?ine... Samo ove godine imali smo nekoliko ekstremnih vremenskih pojava i to razli?itog tipa.

prud klimatoloska stanica 900

Najhaldnija zima u posljednje 32 godine

Sije?anj ove 2017. godine je bio iznimno hladan, ?ak najhladniji u posljednje 32 godine, kada je srednja mjese?na temperatura bila identi?na kao 1985. godine (-5.5C). Na dan 08.01. izmjerena je i najnia temperatura od kako postoji klimatoloka stanica u Prudu, a iznosila je -23.1C.

Tropske vru?ine Posavine
S druge strane, ovogodinje ljeto je bilo iznimno toplo, ?ak toplije i od vrlo toplog ljeta iz 2015. godine. Naje?e vru?ine bile su prisutne u kolovozu kada je i izmjerena najvia temperatura od po?etka mjerenja. Na dan 10.08. temperatura zraka je iznosila 38.9C. Sredinom ljeta prole godine zabiljeen je jo jedan ekstrem, onaj u najvioj dnevnoj koli?ini oborina. 16.07.2016. palo je ?ak 91.5 mm oborine, dok viegodinji prosjek za cijeli 7. mjesec iznosi 67.5 mm.

A jedan od najja?ih ekstrema su svakako poplave koje su nas zahvatile u prolje?e 2014. godine.

Osim to sam nau?io jako puno o meteorologiji i klimatologiji, putem interneta sam upoznao i jako velik broj ljudi koji se bave ovim i sli?nim stvarima kao i ja, dakle mjerenjima i prognoziranjem vremena.

Bolje re?eno otkrio sam cijeli jedan meteo svijet s kojim sam u kontaktu i s kojima razmjenjujem miljenja, iskustva, podatke itd.

Osim to sam administrator na svojoj facebook stranici, bio sam administrator i na nekim drugim stranicama koji se bave istim stvarima. Moram naglasiti jednu stranicu preko koje sam jako puno nau?io u vezi prognoziranja vremena, a to je "Vremenska prognoza by Silvio".

U prolje?e 2016. godine sam dobio poziv od vlasnika stranice da zajedno s njim ure?ujemo tu stranicu. S obzirom da je ta stranica jedna od najkvalitetnijih stranica ovog tipa na fejsu, odlu?io sam prihvatiti poziv.

prud klimatoloska stanica 900 1jpg

Silvio, vlasnik te stranice je iznimno dobar ?ovjek koji ivi u okolici Zadra. Moram priznati da do sada nisam sreo ?ovjeka koji s toliko ljubavi i znanja pie o vremenu. Iz njegovih prognoza se jako puno toga moe nau?iti, i upravo sam mnogo stvari nau?io upravo od njega.

Vrlo je bitno naglasiti da svi mi koji se bavimo ovim poslom, to?nije hobijem, nemamo apsolutno nikakve financijske koristi. Bavimo se ovim iz ?iste ljubavi prema meteorologiji i ljudima kojih to zanima i kojima su potrebni kvalitetni meteoroloki podaci i vremenske prognoze.

Nadam se da ?e se u budu?nosti ljudi vie zanimati o ovome mom hobiju i ?e?e pojedina?no ili kolektivno dolaziti u posjet stanici kao to su to nedavno napravili u?enici 4. razreda osnovne kole Bra?e Radi? iz Domaljevca. Oni trenutno u?e o meteorolokim stanicama i instrumentima, te je odrano predavanje o mjernim instrumentima, meteorolokim podacima i klimi op?enito.

Ovim putem im se zahvaljujem jer su bili prva kola koja je kolektivno posjetila klimatoloku stanicu u Prud.

prud klimatoloska stanica 900 700

I na kraju bih samo elio re?i kako je vrijeme ivo te zaista nepredvidljivo. Svjedoci smo naglih promjena vremena gdje iz kratkih rukava brzo obla?imo jakne i obrnuto. Nama ne preostaje nita drugo nego da pratimo promjene i da se navikavamo na razno-razne vremenske (ne)prilike koje nam priroda u budu?nosti sprema.

Ja ?u, dokle god je u mojoj mogu?nosti, pratiti i mjeriti meteoroloke podatke na ovom naem podru?ju. Za sve informacije u vezi vremena i podataka moete se obratiti na mojoj Facebook stranici "Klimatoloka stanica Prud" za ovaj portal kazao je Dario Obrenovi?.

Urednitvo portala se zahvaljuje Dariu za njegov vrijedni, neumorni i plemeniti rad te se nadamo da u Posavini ima jo ovakvih mladi?a koji vole svoj kraj te kroz hobije i znatielje ne razmiljaju o odlasku iz zavi?aja ve? o vedrini lijepe nam Posavine.

Komentari
Dodaj Novi RSS
nigeria news now  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2020-10-18 02:03:08
Really enjoyed this article. Thanks Again. Keep writing.

lagospeople.ng
Diving Zenobia  - Klimatološka stanica Prud   |2020-01-18 11:05:50
We are a family run dive centre in Cyprus, we love your content!

https://pissouribaydivers.com/
Justin Rumford  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2019-12-13 18:05:41
Want to get the best traffic softwares and best SEO tools, that makes your advertising campaigns run on auto pilot? Make the right choice and compare the products available on market. (BEST DISCOUNTS UP TO 50) https://bitly.com/2RfJYVc

https://bitly.com/2RfJYVc
Justin Rumford  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2019-12-13 18:05:05
Want to get the best traffic softwares and best SEO tools, that makes your advertising campaigns run on auto pilot? Make the right choice and compare the products available on market. (BEST DISCOUNTS UP TO 50) https://bitly.com/2RfJYVc

https://bitly.com/2RfJYVc
Aurelio Ludovici  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2019-10-30 19:13:34
Superb content. Want to integrate this.

https://coltonicobbb2101132.tumblr.com/post/188227202358/3-points-to-dont-forget-while-housebreaking-your
ventolin hfa coupon  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2019-09-28 00:10:24
There simply has to be some other solution then the choices you have presented here. I try to visit your website at least once a day or more so I can keep up with the latest news and trends. I'm impressed. I sure do want you to be my best friend. Seeing this made me spit up coffee on my laptop.

http://en.kohtaozone.com/redirect.php?url=http://cruzwjwkx.arwebo.com/10201005/the-advantages-of-employing-coupon-codes
shop now  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2019-09-21 05:34:05
As I apply more of your tips, I can see how your education has made you into a top professional in your field. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Your creative potential seems limitless. I am genuinely thankful for what you're doing here. I must say, I really love what you have done to your website.

http://www.fischzucht-unger.at/gbook/go.php?url=http://andreuohat.review-blogger.com/9972835/the-advantages-of-making-use-of-coupon-codes ventolin coupon
new article  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2019-09-18 20:16:19
The people who you love are super lucky to have you in their lives. Who were your parents? They deserve a medal for a job well done. All good communication always begins with intentional preparation. Awesome blog, I am really excited to see it become even better ongoing. I really hope they’ll inspire you to take action to improve this troubled world we live on. This journey finds a lot of road blocks and during that time, your world view could transform.

http://www.stepchina.com/uchome/link.php?url=http://rafaelgcwpi.blogprodesign.com/10248486/some-great-benefits-of-utilizing-coupon-codes discount drug
proair hfa coupon  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2019-09-01 10:12:21
Thanks for making my day epic. There is something about this artice that is rather alluring and I'd like to discover just what it could be. {Exceptionally well written article!|With all these conflicting seo consultant reviews online how can someone know which one to get?|I totally felt my brain grow when I browsed your blog.|Just what I am looking for.|About how many blog posts do you usually write in a year?|I was looking into a android app earlier but I still Sure is a lot of information to ponder. When I am ever in a bad place I will give you a ring.

https://www.goodreads.com/user/show/1378028-jesse CBD Marketing
latisse coupon  - KlimatoloÅ¡ka stanica Prud   |2019-08-23 00:01:10
I really enjoy this! There is something about this artice that I find rather addictive and I would like to discover exactly what it is. My dad used to tell me the same sort of thing. {I just found this blog but I am at my gym right now so I will have to read the rest of this later on when I get back home and I am able to read it without distractions.|The shorter response is that I do not know very much about the subject while the longer answer is that I'm going to discover all I'm able to on the subject.|I was checking out a white wine the other day but I still You really deserve a big kiss right now. Thanks for sharing these interesting write up with us.

https://bit.ly/2Zb1Ogk
Komentiraj
Ime:
Email:
 
Naslov:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Molim unesite anti-spam kod sa slike.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."